Tag: IFRS

 • Noi reguli privind alinierea contabilității la standardele internaționale de raportare financiară

  Din ianuarie 2012 s-a decis alinierea României la standardele internaționale de raportare financiară. Regulile de întocmire, aprobarea, auditarea statutară și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale băncilor, persoane juridice române, organizațiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituțiilor…

 • ASF a trimis spre avizare norma pentru IFRS pe piaţa de capital

  Autoritatea de Supraveghere Fi­nanciară (ASF) a trimis spre avizare Mi­nisterului Finanţelor Publice norma pentru aprobarea reglementărilor con­tabile conforme cu Standardele Inter­naţionale de Rapor­tare Financiară (IFRS), apli­cabile entită­ţilor auto­rizate de pe piaţa de capital, ale cărei pre­vederi intră în vigoare începând cu situaţiile fi­nan­ciare anuale aferente exerci­ţiului financiar 2015. Astfel, la începutul anului curent, ASF a…

 • Proiect de Norme privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

  În data de 12 august 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Normă privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare. Obiectivul principal al acestui proiect de act normativ este acela de pregătire a societăților în vederea aplicării IFRS ca unic…

 • IFRS-urile obligatorii din 1 ianuarie 2015

  Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) vor deveni obligatorii începând cu 1 ianuarie 2015 pentru toate societăţile de asigurări/reasigurări autorizate în România şi pentru cele care activează în baza dreptului de liberă stabilire, şi se referă la standardele adoptate conform procedurii prevăzute la art. 6 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi…