Autorizaţii de muncă ce pot fi acordate străinilor în anul 2014


jobs

Potrivit proiectului de Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014, supus dezbaterii publice de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), pentru străinii care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină, ar putea să fie acordate în 2014, 5.500 de autorizaţii de muncă.

Conform proiectului de act normativ, tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă ce pot fi acordate străinilor în anul 2014 sunt:

  • autorizaţii de muncă pentru lucrători permanenţi – 3.000; 
  • autorizaţii de muncă pentru lucrători detaşaţi – 900; 
  • autorizaţii de muncă pentru lucrători înalt calificaţi – 800; 
  • autorizaţii de muncă pentru lucrători sezonieri – 100; 
  • autorizaţii de muncă nominale – 100; 
  • autorizaţii de muncă pentru lucrători stagiari – 200; 
  • autorizaţii de muncă pentru sportivi – 300;
  • autorizaţii de muncă pentru lucrători transfrontalieri – 100.

Eliberarea a 5.500 de autorizaţii de muncă ar putea aduce la bugetul de stat circa 1,1 milioane de euro, în condițiile în care, taxa care se plăteşte pentru eliberarea unei autorizaţii de muncă este de 200 de euro, excepţie făcând cele acordate studenţilor sau lucrătorilor sezonieri, pentru a căror eliberare se plăteşte 50 de euro. De asemenea, pentru lucrători permanenţi sau asimilaţi lucrătorilor permanenţi, angajatorii vor plăti taxele, impozitele şi alte contribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.