Reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite


tribunalConform proiectului de Hotărâre pentru modificarea HG nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 169 din 9 martie 2007, începând cu data de 1 ianuarie 2014, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul hotărârii.

Astfel, în perioadele 15 – 30 iulie şi 1 – 15 decembrie 2014, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă.

De asemenea, potrivit proiectului de act normativ, publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, perioada cuprinsă între 31 decembrie 2013 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceștia.