Tag: aviz de încadrare

  • Reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

    Conform proiectului de Hotărâre pentru modificarea HG nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 169 din 9 martie 2007, începând cu data de 1 ianuarie 2014, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la…