Școala profesională îți aduce o bursă lunară de 200 lei!


sc profesionala

Se spune că ” meseria este brățară de aur”. Dar ce faci când ești tânăr la început de drum și vrei să câștigi un ban de buzunar, dar în același timp să îți continui și studiile? Este o decizie grea, alegi ca după clasa a IX-a să înveți 2 ani de zile o meserie care te va ajuta să obții un job sezonier, să lucrezi până îți definitivezi studiile sau decizi să îți continui cei 4 ani de liceu fără să ții cont de prima opțiune ?! Legea îți oferă însă posibilitatea să urmezi cursurile de calificare profesională cu durata de doi ani.

Legiuitorul a stabilit Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 2 ani prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4888 din 26 august 2013 pe care l-a publicat în Monitorul Oficial nr. 616 din 3 octombrie 2013.   Prevederile prezentului ordin intră în vigoare chiar de la publicare.

Cine se poate înscrie la cursurile de calificare profesională?

De multe ori după absolvirea clasei a IX-a mulți elevi visează să aibă independență financiară și atunci pot opta pentru aprofundarea unei meserii care le va ușura găsirea unui job, chiar în lipsa experienței pe care majoritatea angajatorilor o cer. Cei care pot opta pentru cursurile de calificare profesională sunt:

– elevii înscriși în clasa a IX-a de liceu, indiferent de domeniu de pregătire sau profil, doar dacă au promovat clasa a IX-a

– candidații din seriile anterioare care au absolvit cel puțin clasa a IX-a de liceu fără a finaliza învățământul profesional sau liceal

– absolvenții din seriile anterioare care au finalizat Școala de Arte și Meserii cu sau fără certificat de calificare profesională.

Pentru aspiranții din seriile anterioare singura condiție impusă este aceea de a nu fi împlinit vârsta de 18 ani la momentul începerii anului școlar.

Cum se procedează pentru înscrierea la învățământul profesional de 2 ani?

Concret, după terminarea clasei a IX-a, elevul se poate înscrie să urmeze cursurile de pregătire profesională. În acest sens, dosarul de înscriere va conține:

– cererea tip de înscriere;

– copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate;

– documente care să ateste situația școlară pentru ultimul an de studiu promovat (foaia matricolă pentru clasa a IX-a sau certificat de absolvire sau de calificare în urma finalizării Școlii de Arte și Meserii).

Înscrierea pentru aceste cursuri se face în unitățile de învățământ care le organizează și care încheie parteneriate cu diverși agenți economici interesați să investească în instruirea practică a tinerilor în scopul de  a le oferi un loc de muncă. Sună tentant în condițiile în care orice tânăr visează să aibă un job chiar și sezonier!

Ce poți să îți alegi să urmezi, depinde de talentul tău. Cursurile îți oferă șansa de  a putea deveni: bucătar, ospătar, brutar, patiser, mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto, instalator sanitar, zidar, lucrător în construcții și exemplele pot continua. Tot ceea ce trebuie sa faceți este să găsiți cursul care credeți că vi se va potrivi mănușă și care vă va aduce job-ul la care visați!

Ca în orice lucru, care este temeinic făcut, se spune că succesul este 90% transpirație și 10% inspirație. Așa și în acest caz, cei doi ani de calificare înseamnă cursuri teoretice și practice  care să poată permite acumularea de cunoștințe temeinice ca bază pentru viitoarea meserie!

Cum se face selecția candidaților?

Aceasta se realizează pe baza unei proceduri elaborate de către unitățile de învățământ și agenții economici și/sau instituțiile publice care organizează stagiile de pregătire practică pentru respectivele calificări.

Regula este că la selecția candidaților trebuie să participe obligatoriu reprezentanți ai agenților economici și/sau instituțiilor publice. În fiecare unitate de învățământ se afișează, cu cel puțin 30 de zile înainte de data selecției, procedura de înscriere și tematica probelor ce fac obiectul selecției.

În fiecare unitate există un număr limitat de locuri pentru fiecare calificare în parte pentru că cifra de școlarizare pentru acest tip de învățământ se stabilește anual în funcție de nevoile pieței muncii și de solicitările agenților economici. Ceea ce trebuie reținut este că după cei doi ani în care se învață meserie într-o școală profesională, fericitul absolvent al acestor cursuri se poate înscrie (dacă dorește!) în clasa a XI-a pentru continuarea și finalizarea studiilor în cadrul învățământului liceal.

Ce presupun cei doi ani de pregătire profesională?

Planul de pregătire pentru cei doi ani este foarte clar definit, astfel încât fiecare știe de la bun început la ce se înhamă. În primul an de învățământ profesional partea teoretică are o pondere de 40%, iar cea practică 60%. În anul doi partea practică va câștiga și mai mult teren adică 75%, iar cea teoretică doar 25%.

Pregătirea practică se poate desfășura atât în școli, cât și la agenții economici cu care școlile au încheiat contracte de colaborare.

Ce este bursa profesională și cine o primește?

Ea se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional și presupune un ajutor financiar lunar de 200 lei (conform Hotărârii de Guvern nr. 1062/30.10.2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional). Acest cuantum se poate modifica doar prin Hotărâre de Guvern. Bursa profesională se acordă pe durata cursurilor școlare, a  pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Dacă un elev rămâne repetent, nu va beneficia de bursa profesională pentru anii pe care îi repetă. Deși repetiția este mama învățăturii, din punct de vedere financiar nu este încurajată repetarea unor ani de studiu ! Mai bine înveți la timp temeinic ca să te poți numi bursier!

Sigur că, dacă un elev are probleme medicale și se impune prelungirea duratei studiilor din acest motiv, acest lucru nu îi va afecta bursa, pentru că motivația prelungirii este independentă de voința sa!

Dacă vrei bursă trebuie să faci o cerere la unitatea de învățământ unde ești înscris fie personal, dacă ești deja major, sau o fac părinții pentru tine, dacă nu ai încă 18 ani. Condiția este să fie depusă în perioada 15-25 septembrie pentru acel an școlar.

Care sunt actele necesare pentru înscrierea la examen?

Prima condiție ca să participi la un examen este să te înscrii, să depui dosarul complet. Astfel, dosarul trebuie să cuprindă:

– cererea de înscriere;

– certificat de naștere în copie xerox pe care să scrieți conform cu originalul;

– copie certificată conform cu originalul de pe actul sau documentul prin care candidatului i s-a schimbat numele din certificatul de naștere (dacă este cazul). Pot fi situațiile în care o persoană își schimbă numele prin căsătorie, divorț.

– copie certificată conform cu originalul de pe actul de identitate;

– foaia matricolă și certificatul de pregătire practică (care atestă faptul că acel candidat a efectuat orele de pregătire practică conform programei școlare), ambele certificate conform cu originalul;

– declarație pe propria răspundere a candidatului că a luat la cunoștință și va respecta normele de protecție a muncii, igienico-sanitare legate de folosirea corectă a echipamentelor, instrumentelor, substanțelor etc. pe durata examenului.

Cum se desfășoară examenul de certificare profesională?

Examenul constă din două probe. Proba practică presupune  realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire, în timp ce proba orală are ca obiectiv prezentare și susținerea proiectului. Pot fi și cazuri în care proiectele sunt realizate de o echipă de candidați, însă în aceste situații fiecare are sarcini clar definite și fiecare prezintă în mod individual lucrarea, chiar dacă inițial au lucrat în echipă la elaborarea lor.

Având în vedere implicarea agenților economici în școlirea tinerilor, legea prevede ca din comisie să facă parte alături de cadre didactice și un reprezentant al agentului economic la care s-au desfășurat stagiile de practică.

După ce fiecare își etalează cunoștințele acumulate în cei doi ani, așteaptă cu sufletul la gură verdictul. Rezultatul examenului poate fi admis, respins, neprezentat sau eliminat din examen (atunci când candidatul nu respectă normele specifice locului de desfășurare a probelor de examen și pune în pericol pe cei din jur și chiar pe el).

Cei care au fost admiși vor primi un certificat de calificare profesională însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului care îi va ajuta să se angajeze după terminarea acestor studii. Certificatul este cu atât mai valoros cu cât este  recunoscut  în orice țară din Uniunea Europeană. Sunt cazuri în care mulți dintre tinerii care fac practică la un agent economic și se remarcă prin aptitudini deosebite, pot obține job-ul mult visat imediat după absolvire chiar la unitatea în care au făcut practica.

Fericiții absolvenți vor primi și un certificat de absolvire a învățământului obligatoriu care îi poate ajuta să își termine liceul. Astfel, dacă optează pentru această ultimă variantă vor putea să reia cursurile liceale începând cu clasa a XI-a.

Cei mai cutezători își vor încerca norocul și vor urma cursurile de pregătire profesională de 2 ani și, în final, vor fi fericiții posesori ai unui certificat care le va atesta meseria dobândită la școală.

Este adevărat că dacă „ai carte, ai parte” și cine alege să își continue studiile poate ajunge departe, pentru că învățătura nu a omorât încă pe nimeni. La fel de corect este că și cei care doresc să fie siguri că ies de pe băncile școlii cu o meserie, iau o decizie bună, pentru că „meseria nu cere de băut și de mâncare, dar aduce pâine” și „toate meseriile sunt folositoare.”

Până la urmă depinde ce îți dorești de la viață…