Tag: elev

 • Norme metodologice pentru determinarea costului standard per elev 2024!

  Hotărârea nr. 68/2024 prevede aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Prin cost standard per antepreşcolar/ preşcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora se înţelege suma medie necesară…

 • Statutul elevului a fost modificat!

  Statutul elevului a fost modificat și completat de Ordinul nr. 3797/2023. Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul primar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar nonuniversitar, conform legii.

 • Se pot organiza grupe de acomodare în cadrul unităţilor de învăţământ!

  Legea educaţiei naţionale a fost completată de Legea nr. 277/2022. La cererea părintelui/reprezentantului legal al elevului care nu a fost înscris în sistemul de învăţământ din România în ultimii doi ani, inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti organizează în cadrul unităţilor de învăţământ grupe de acomodare în cadrul cărora sunt predate noţiuni de limbă…

 • Valoarea costului standard per elev a fost actualizată

  În anul 2022, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 485 de lei.

 • Costul standard per elev va fi actualizat!

  Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, organ consultativ al Ministerului Educaşiei, a determinat valoarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru coeficientul 1 aferent…

 • Costul standard per elev a fost actualizat!

  În Monitorul Oficial nr. 811/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 900/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe…

 • Valoarea costului standard per elev în anul 2021

  Hotărârea nr. 352/2021 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional…

 • Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de minimum două!

  Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversit a a fost completat de Ordinul nr. 3108/2021.

 • Unui post de consilier şcolar îi este alocat un număr maxim de 600 de elevi!

  În Monitorul Oficial nr. 623/2020 a fost publicată Legea nr. 133/2020 pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

 • Proiectele de manuale şcolare sunt evaluate în privinţa calităţii înainte de a fi aprobate! Există o metodologie în acest sens!

  În ultima perioadă tot mai mulţi părinţi, dar şi cadre didactice, se plâng de calitatea manualelor şcolare, iar unele dintre ele au ajuns amuzament în mediul online. Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar a fost adoptată încă din anul 2019 prin Ordinul nr. 3103/2019 privind regimul manualelor şcolare în…