Exercitarea activităţii de audit public intern


downloadMinisterul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Potrivit proiectului de act normativ au fost precizate entităţile publice care nu au obligaţia constituirii de compartimente de audit public intern şi s-a introdus un paragraf referitor la modalitatea în care UCAAPI poate planifica şi realiza misiunii de audit intern la entităţile publice care derulează anual bugete mai mici de 5 mil. lei.

De asemenea, s-a precizat cine şi cum avizează normele elaborate de compartimentele de audit public intern, termenele de elaborare şi avizare, modalitatea de soluţionare a clarificărilor, precum şi entităţile publice care nu au obligaţia elaborării de norme metodologice specifice.