Tag: audit public intern

  • Ultimele modificări aduse Legii privind auditul public intern

    Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern a fost recent modificată de Ordonanţa nr. 29/2022. Prin actul normativ adoptat, se va asigura dezvoltarea şi consolidarea funcţiei de audit intern în entităţile publice, precum şi gestionarea dificultăţilor şi problemelor existente în practica auditului public intern.

  • Exercitarea activităţii de audit public intern

    Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. Potrivit proiectului de act normativ au fost precizate entităţile publice care nu au obligaţia constituirii de compartimente de audit public intern şi s-a introdus un paragraf referitor la modalitatea în care UCAAPI poate planifica şi realiza misiunii de audit intern…