Tag: entităţi publice

  • Modificarea OG privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

    Ministerul Finanţelor Publice a supus spre consultare publică Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv. Pentru îndeplinirea unor măsuri prevăzute de condiţionalitatea ex-ante privind achiziţiile publice, Ministerul Finanțelor Publice este responsabil de modificarea şi completarea cadrului legal pentru consolidarea controlului financiar preventiv în vederea implementării…

  • Exercitarea activităţii de audit public intern

    Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. Potrivit proiectului de act normativ au fost precizate entităţile publice care nu au obligaţia constituirii de compartimente de audit public intern şi s-a introdus un paragraf referitor la modalitatea în care UCAAPI poate planifica şi realiza misiunii de audit intern…