Metodologia de calcul la determinarea costului standard per elev/preşcolar


clasaPe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale a fost propus spre dezbatere Proiectul de Hotărâre de Guvern privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.

Astfel prezentul proiect de act normativ urmăreşte aprobarea metodologiei de calcul pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale și a standardelor de cost necesare determinării fondurilor.

De încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost per elev/preșcolar vor purta răspundere atât ordonatorul principal cât și directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator terțiar de credite.

Standardele de cost per elev/preşcolar se determină, pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ, de mediul urban/rural și în funcție de unitatea administrativ-teritorială, după caz.