Tag: cost standard

 • Valoarea costului standard per elev a fost actualizată

  În anul 2022, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 485 de lei.

 • Valoarea costului standard per elev în anul 2021

  Hotărârea nr. 352/2021 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional…

 • Costul standard pe elev în anul 2020 a fost actualizat

  Costul standard pe elev în anul 2020 a fost actualizat. A fost adoptată Hotărârea nr. 106/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per…

 • Metodologia de calcul la determinarea costului standard per elev/preşcolar

  Pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale a fost propus spre dezbatere Proiectul de Hotărâre de Guvern privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an. Astfel prezentul proiect de act normativ urmăreşte aprobarea metodologiei…