Tag: Metodologia de calcul

  • Metodologia de calcul la determinarea costului standard per elev/preşcolar

    Pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale a fost propus spre dezbatere Proiectul de Hotărâre de Guvern privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an. Astfel prezentul proiect de act normativ urmăreşte aprobarea metodologiei…