Acordul verbal = semnătură?


telemarketingVi s-a întâmplat să fiți sunați la telefon de la compania de cablu, internet sau telefonie şi să fiți asaltați cu o avalanşă de oferte care mai de care ?

 Iată ce a păţit un prieten acum ceva vreme. Era dimineață și se pregătea să plece la serviciu când  a primit un telefon de la compania care îi oferea serviciul de internet. I s-a spus că au o promoție care îi oferea o viteză mult mai mare. Lucru care l-a încântat. L-au întrebat dacă acceptă modificarea abonamentului, iar prietenul meu s-a entuziasmat şi a acceptat fără să ia în calcul consecinţele acceptului său verbal. Apoi a plecat grăbit la serviciu. Surpriza mare a fost în momentul în care a venit facura de la compania de internet și a constatat că trebuie să plătească mai mult decât era trecut în contractul inițial. Supărat a venit la mine și mi-a spus că el nu a semnat nici un act adițional la contract și că nu va achita factura cu acel preț.

Mulţi oameni cred că dacă și-au dat doar acordul verbal pentru o anumită ofertă fără a semna vreun act, nu și-au asumat nicio obligație. Ce dovezi are compania că eşti de acord cu acea ofertă? Ce faci când primeşti acasă o factură mult mai mare decît cea precedentă ?

Iată cum funcționează contractele la distanță:

Ce este contractul la distanţă şi ce presupune?

 Contractul la distanţă este acel contract prin care se furnizează produse și servicii care se încheie între comerciant și consumator utilizându-se înainte de încheierea sa una sau mai multe tehnici de comunicație (imprimate neadresate şi adresate, scrisori tipizate, publicitate tipărită cu bon de comandă, cataloage, apel telefonic cu intervenţie umană şi fără intervenţie umană, radio, videofon, poştă electronică (e-mail), fax, teleshopping.

Este important de reținut că fără acordul prealabil al consumatorului nu se pot trimite oferte folosind următoarele tehnici de comunicare la distanță: e-mail, fax, sistem automatizat de apel fără intervenție umană. De exemplu, dacă primiți o ofertă promoțională pe adresa de e-mail, fără ca în prealabil să vi se fi cerut acordul pentru trimiterea ei, acest fapt reprezintă un abuz din partea comerciantului care face respectiva ofertă.

Înainte de încheierea contractului, comerciantul trebuie să îl informeze pe consumator  asupra următoarelor elemente obligatorii:

– identitatea comerciantului;

– adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare, în cazul contractelor care prevăd plata anticipată;

– caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului;

– preţul bunurilor sau tarifele serviciilor, cu toate taxele incluse;

– cheltuielile de livrare, dacă este cazul,  modalităţile de plată, de livrare sau de prestare;

– dreptul de denunţare unilaterală a contractului;

– costul utilizării tehnicii de comunicaţie la distanţă, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de bază;

– perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului;

– durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs sau serviciu;

– termenul limită de executare a obligaţiilor rezultând din contract.

Dacă sunteți contactat telefonic, înainte de a vi se prezenta oferta, comerciantul este obligat să vă informeze asupra identității sale și să vă comunice clar scopul respectivului apel.

Momentul încheierii contractului la distanță este considerat a fi momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa. (cu excepția cazului în care părțile nu au convenit altfel).

După ce consumatorul și-a dat acceptul verbal pentru acel produs sau serviciu, comerciantul este obligat să trimită contractul pe suport scris consumatorului până cel mai târziu la momentul livrării. (de exemplu: primire colet comandat, furnizare servicii telefonie, cablu, internet etc.)

În contract trebuie prevăzute în mod obligatoriu:

– condițiile de denunțare unilaterală a contractului  atunci când acesta are o durată nedeterminată sau o durată mai mare de un an;

– sediul, numărul de telefon/fax, precum şi adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-şi prezinte reclamaţiile;

– informaţiile privind service-ul postvânzare şi garanţiile oferite.

 

Denunțarea unilaterală a contractului la distanță

În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii produsului sau dacă e vorba de prestări de servicii în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului, consumatorul are dreptul să trimită o notificare scrisă comerciantului prin care să îl anunțe că renunță la cumpărare sau să returneze produsul, după caz. Atenție, consumatorul nu trebuie să își motiveze refuzul și nici nu poate fi obligat să plătească penalități, tot ce trebuie să facă este să se încadreze în termenul sus-menționat. Consumatorul va suporta cheltuielie directe de returnare a produselor.

Dacă comerciantul nu a furnizat consumatorului toate elementele de informare obligatorii, atunci termenul pentru denunțarea unilaterală a contractului este de 90 de zile și curge de la data primirii acelor informații de către consumator (pentru produse) și de la data încheierii contractului (pentru servicii).

Dacă un comerciant trimite un contract din care lipsește această clauză referitoare la denunțarea unilaterală (care trebuie inserată obligatoriu cu caractere îngroșate), atunci se va considera că nu a existat o cerere de comandă pentru acel produs sau serviciu din partea consumatorului. Consumatorul nu va putea fi obligat să achite acel produs sau serviciu, dar va putea sesiza Oficiul pentru Protecția Consumatorului pentru nerespectarea de către comerciant a obligativității inserării în contract a respectivei clauze. Cu alte cuvinte, acel contract nu este valabil.

Rețineți că dacă consumatorul a avansat anumite sume de bani și apoi denunță unilateral contractul, comerciantul este obligat să îi restituie sumele primite ca avans fără a solicita consumatorului să suporte costurile generate de rambursarea sumelor. Consumatorul trebuie să primească sumele avansate în cel mult 30 de zile de la data denunțării unilaterale a contractului.

Consumatorul NU poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel:

– contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare;

– contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;

– contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;

– contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator;

– contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin;

– contracte de servicii de pariuri sau loterii.

Executarea contractului la distanță

În termen de 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, comerciantul este obligat să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract. Dacă comerciantul nu are acel produs sau serviciu disponibil și nu poate executa contractul, are obligația de a informa pe consumator. Dacă consumatorul a avansat anumite sume de bani și află că acel contract nu se poate executa din vina comerciantului, este îndreptățit să primească sumele avansate, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a fost informat de comerciant.

Comerciantul poate livra un produs sau serviciu echivalent cu cel solicitat inițial doar dacă acest lucru s-a prevăzut în contract și consumatorul este în cunoștiință de cauză, acceptând această posibilitate (de exemplu se precizează în contract că există posibilitatea ca produsul comandat să fie altă marcă decât cel solicitat de consumator, dar cu aceleași caracteristici).

Ce se întâmplă în caz de litigii?

În aceste situații, instanța competentă este cea de la domiciliul consumatorului, iar sarcina de a proba că s-au comunicat elementele de informare obligatorii ale contractului, că s-a primit acceptul consumatorului, că s-a respectat termenul de 30 de zile de executare a contractului, revine comerciantului.

În situaţia în care sunteţi sunat pentru a vi se oferi prelungirea sau modificarea abonamentului la un anumit serviciu, conversaţia respectivă se înregistrează şi acordul dumneavoastră ţine loc de semnătură! Dacă nu aveți contract încheiat cu respectiva companie și acceptați oferta fără să primiți ulterior un contract pe suport scris, atunci acordul dat de dumneavoastră la telefon, nu are valoare de semnătură și acceptare a ofertei, cu alte cuvinte acel contract nu este valabil.

Prietenul meu a înțeles că având deja contract cu firma ce furniza servicii de internet și manifestându-și acordul verbal pentru modificarea abonamentului, era bun de plată. Și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o și a înțeles că mereu „cauza greșelii e necunoașterea a ce e mai bun”. (Democrit)