Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Modificări privind tarifele aplicabile în domeniul sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

Ordinul nr. 82/2023 modifică Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tarife actualizate pentru eliberarea autorizațiilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

Ordinul nr. 807/2022 prevede modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licentelor/autorizatiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, actualizate!

Decizia nr. 18/2022 prevede aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României.

Așadar pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, Partea I, tariful este de 154 lei/pagină manuscris, pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, Partea I bis tariful este de 3 lei/pagina, pentru pierderi acte persoane juridice tariful este de 22 lei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional

Excepţii de la aplicarea unor tarife pentru utilizarea drumurilor!

Ordinul nr. 2095/2022 prevede derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

Menţionăm că aceste tarife sunt speciale pentru utilizarea drumurilor de interes naţional.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobată Metodologia de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

Ordinul nr. 116/2022 prevede aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

Metodologia stabileşte modul de calcul al venitului reglementat necesar pentru achiziţia de către operatorul de transport şi sistem a serviciilor de sistem şi modul de calcul al tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Procedura de avizare a documentaţiei privind pierderile tehnologice utilizate la calculul preţurilor energiei termice

Ordinul nr. 113/2022 prevede aprobarea Procedurii de avizare a documentaţiei privind pierderile tehnologice utilizate la calculul preţurilor şi tarifelor energiei termice, întocmită pe baza bilanţului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Cresc amenzile contravenţionale pentru lipsa rovinietei!

Legea nr. 241/2022 prevede modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

De exemplu pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) maxmul amenzii creşte de la 1750 lei la 3100 lei.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Metodologia de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrice

Ordinul nr. 97/2022 prevede aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrice.

La stabilirea tarifelor, orice cost justificat asociat activităţii desfăşurate de operatorul desemnat al pieţei de energie electrică, OPEED, este luat în considerare o singură dată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Actualizare tarife pentru serviciile furnizate de ANCPI

Ordinul nr. 599/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Tariful pentru recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului – lege nr. 115/1938 precum şi pentru înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcţie este de 120 lei/construcţie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi tarife pentru prestațiile efectuate de AFER

Ordinul nr. 549/2022 prevede modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.