Tag-Archive for » tarif «

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) va modifica tarifele de distribuţie, în sensul reducerii lor, în momentul în care va primi decizia Consiliului Concurenţei cu privire la investigaţia din care a rezultat că au fost prejudiciaţi consumatorii, se arată într-un comunicat al ANRE.

„ANRE nu a primit, până în prezent, decizia Consiliului Concurenţei cu privire la investigaţia desfăşurată. Mai mult …

Beijingul a anunţat impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, în replică la măsura de luna trecută a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de oţel şi aluminiu din China.

Un număr de 120 de produse, între care fructele sau vinul, vor avea o taxă de import de 15%, în timp ce alte opt produse, inclusiv carnea de porc, vor avea un tarif de 25%, potrivit anunţului făcut de ministerul chinez al Comerţului.

Mai mult …

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat tarifele de referinţă pentru poliţele auto obligatorii (RCA) şi metodologia de calcul a acestora.

Tarifele de referinţă au fost calculate, potrivit prevederilor legale, în funcţie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule transport marfă, autovehicule transport persoane etc.), de tipul asiguratului (persoană juridică/persoană fizică), de vârsta asiguraților în cazul persoanelor fizice, precum și de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (capacitatea cilindrică sau puterea, masa maximă autorizată, numărul de locuri).

Mai mult …

Categorii: Ştiri  Etichete: , ,  Lasa un comentariu

Aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încheiate potrivit art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) din acest act normativ, transmise persoanelor sancţionate contravenţional pe suport hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator.

Potrivit noutăţilor legislative s-a pus problema cine poate fi considerat agent constatator. Art. 9 din Ordonanţa nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, reglementează aceste aspecte. Mai mult …

21-taxe-shutterstock-42-465x215Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va retrimite în Parlament legea privind anularea a 102 taxe, printre care şi taxa auto.

Între taxele propuse pentru a fi eliminate fac parte timbrul de mediu pentru autovehicule, taxa radio-TV, taxa suplimentară pentru eliminarea paşaportului, taxe consulare, taxe ale Registrului Comerţului,  taxe pentru pierderea sau modificarea actelor, taxe extrajudiciare de timbru ş.a.

Totodată, potrivit deciziei Curţii Constituţionale a României, legea privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative este constituţională.

finante-shutterstockMetodologia de calcul şi tarifele maxime pentru transportul școlar au fost aprobate de Guvern.

Potrivit unui comunicat, actul normativ este complementar Ordonanței de Urgență aprobată în luna octombrie, prin care operatorii de transport rutier sunt obligați să emită abonamente pentru transportul elevilor, decontate integral din bugetul de stat pentru distanțe de până la 50 de kilometri.

Contractele de transport în curs, valabil încheiate, în baza cărora sunt practicate anumite tarife pentru serviciile publice de transport a elevilor, nu pot fi modificate până la ajungerea la termen decât prin acordul părților.

Tarifele maxime pentru abonamentele de transport școlar sunt valabile până la 1 septembrie 2017, se mai arată în comunicat. Ulterior, autoritățile competente în domeniu vor efectua o analiză amănunțită în vederea actualizării de către Guvern a nivelului tarifelor.

dosar-documentLegea nr. 203/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 892 din 08 noiembrie 2016.

Conform modificărilor aduse prin actul normativ, la art. 29 se introduce un nou alineat care prevede că “producătorii de energie electrică au dreptul să perfecteze contracte cu alţi producători, realizând un mixt energetic, pentru a oferta pe piaţa internă sau la export energia electrică, în conformitate cu art. 28 şi celelalte prevederi legale în vigoare“.

De asemenea, art. 36 alin. (1) se modifică, astfel “operatorul de transport şi de sistem prestează serviciul public de transport pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de transport, în condiţii nediscriminatorii, asigurând acelaşi tarif oricărui solicitant în condiţiile legii şi evitând în special discriminarea în favoarea operatorilor economici afiliaţi, cu respectarea normelor şi performanţelor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare”.

min sanatatii
CNAS solicită furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate să afişeze în incintele în care îşi desfăşoară activitatea, la loc vizibil, pe suport de hârtie sau prin sisteme de afişaj digital, informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor contractate.

Afişarea acestor informaţii, în formatul stabilit de CNAS, constituie o obligaţie a furnizorilor de servicii medicale, prevăzută în Contractul-cadru pentru anii 2016 – 2017, a cărei neîndeplinire poate fi sancţionată de casele de asigurări de sănătate.

Pentru îndeplinirea obligaţiei respective, CNAS a transmis către casele de asigurări de sănătate machetele pentru afişarea informaţiilor menţionate anterior, urmând ca acestea să fie puse la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale în termen de trei zile lucrătoare.

justitie1
În Monitorul Oficial nr. 801 din 11 octombrie, a fost publicat Ordinul MJ nr. 3540/2016 pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 46/C/2011.

Potrivit actului normativ, onorariile pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condiţiile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, se reduc cu 50%.

Măsura vine ca urmare a unei propuneri pe care Uniunea Naţională a Notarilor Publici a înaintat-o ministerului în prima parte a acestui an.

Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile ordinului.

Categorii: Notari, Ştiri  Etichete: , ,  Lasa un comentariu

rca-tarife
Autoritatea de Supraveghere Financiară a propus în consultare publică proiectul de Normă privind metodologia de calcul de către ASF al tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule.

Principalele prevederi ale proiectului de normă supus aprobării sunt următoarele:

  • Structura tarifului va fi construită prin segmentarea pe riscuri similare, luându-se în considerare criterii de risc precum: tipul asiguratului (persoană fizică sau persoană juridică), vârsta persoanei fizice, caracteristicile tehnice ale vehiculului (capacitatea cilindrică sau puterea, masa maximă autorizată, numărul de locuri).
  • Tarifele se vor calcula pentru fiecare dintre categoriile de vehicule enumerate, cu luarea în considerare a criteriilor de risc stabilite, pe perioade de un an, pentru limitele de despăgubire prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din încheierea contractelor de asigurare R.C.A.
  • Dat fiind faptul că pentru determinarea unui tarif de primă pentru asigurarea unui eveniment incert este necesară efectuarea de estimări ale probabilităţilor asociate cu apariţia şi/sau severitatea unui eveniment (estimări care se bazează pe istoricul evenimentelor întâmplate şi pe proiecţiile tendinţelor), A.S.F. va utiliza metoda primei de risc, care furnizează suma necesară, pentru fiecare unitate de expunere, pentru plata daunelor apărute, acoperirea cheltuielilor de administrare şi de achiziţie inclusiv taxe R.C.A.