Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Procedura de avizare a documentaţiei privind pierderile tehnologice utilizate la calculul preţurilor energiei termice

Ordinul nr. 113/2022 prevede aprobarea Procedurii de avizare a documentaţiei privind pierderile tehnologice utilizate la calculul preţurilor şi tarifelor energiei termice, întocmită pe baza bilanţului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Cresc amenzile contravenţionale pentru lipsa rovinietei!

Legea nr. 241/2022 prevede modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

De exemplu pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) maxmul amenzii creşte de la 1750 lei la 3100 lei.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Metodologia de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrice

Ordinul nr. 97/2022 prevede aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrice.

La stabilirea tarifelor, orice cost justificat asociat activităţii desfăşurate de operatorul desemnat al pieţei de energie electrică, OPEED, este luat în considerare o singură dată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Actualizare tarife pentru serviciile furnizate de ANCPI

Ordinul nr. 599/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Tariful pentru recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului – lege nr. 115/1938 precum şi pentru înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcţie este de 120 lei/construcţie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi tarife pentru prestațiile efectuate de AFER

Ordinul nr. 549/2022 prevede modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.

Categories
Ştiri Transporturi

Procedura de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit

Reamintim că vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecţie civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop sunt scutite de la plata rovinietei.

Conform Ordinului nr. 421/2022 solicitarea se transmite prin e-mail şi este anunţată în prealabil prin telefon.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Se propune exceptarea de la plata rovinetei pentru autovehiculele care efectuează misiuni umanitare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Categories
Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Medicii de familie vor primi 40 de lei pentru fiecare doză de vaccin administrată!

Pentru administrarea vaccinului de către medicii de familie, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în cabinetele proprii, validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, în condiţiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID – 19 în România, tariful va fi de 40 de lei/inoculare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României au fost actualizate

Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I – VII au fost actualizate şi se aplică începând cu data de 1.04.2021.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Cotizaţii majorate pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2021!

Toţi membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe.