Categories
Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice Ştiri

Proiectului de dezvoltare “Cartierul pentru justiție” este refinanțat!

Hotărârea nr. 431/2023 prevede extinderea datei de refinanțare a avansului pentru construirea Proiectului de dezvoltare “Cartierul pentru justiție” de la data de 30 mai 2023 la 30 noiembrie 2025, respectiv cu 30 luni.
Totodată, introduce unele măsuri, acțiuni și raportări privind protecția mediului și standardele sociale și de mediu ale Băncii.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Investiţiile în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt sprijinite financiar!

Ordinul nr. 70/2023 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie Organizare judiciară

Producţia de cartof de consum este susținută financiar!

Hotărârea nr. 394/2023 prevede aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2023.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Protecţie socială

Sprijin financiar se acordă cetățenilor ucraineni!

Hotărârea nr. 368/2023 prevede stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Criterii de eligibilitate pentru “Asigurarea recoltelor” din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027!

Ordinul nr. 148/2023 prevede criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervenţiei IS – V – 03 “Asigurarea recoltelor” din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

OUG nr. 18/2023 prevede cadrul de desfăşurare a sprijinului financiar şi tehnic acordat de sistemul financiar – bancar în procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Lista actelor normative pe care Guvernul le va discuta în ședința de mâine

Guvernul României a publicat lista actelor normative pe care le va discuta în ședința de mâine:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Internaţional Ştiri

Guvernul a aprobat proiectul de OUG care rezolvă clarificările solicitate de Comisia Europeană

Guvernul României a adoptat un proiect de ordonanță de urgență elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul Energiei și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care are rolul de a aduce o serie de modificări punctuale actelor normative care intră sub incidența unor jaloane aferente cererii de plată nr. 2, cu scopul de a răspunde solicitărilor de clarificări din partea Comisiei Europene în procesul de validare a acestora.

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis “Listarea la bursă a întreprinderilor”

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis “Listarea la bursă a întreprinderilor”.

Conform Ordinului nr. 348/2023 obiectivul prezentei scheme este de a ajuta întreprinderile să îşi sporească accesul la finanţare prin intermediul unor instrumente specifice, şi anume emiterea de noi acţiuni.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Programul pentru susținerea producției de tomate continuă și în 2023!

Programul de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023 a fost aprobat de Hotărârea nr. 1569/2022.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, cultivate în ciclul I de producţie.