Categories
Articole Internaţional Social

Ajutoare de urgenţă pentru familiile şi persoanele evacuate din Fâşia Gaza!

Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenţă ca sprijin financiar temporar pentru familiile şi persoanele cu sau fără cetăţenie română, evacuate din Fâşia Gaza şi aflate pe teritoriul României.

Categories
Organizare judiciară

Sprijin financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova!

Legea nr. 326/2023 prevede sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de statul român Schitului românesc “Prodromu” de la Muntele Athos, Grecia.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Norme privind recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor

Ordinul nr. 350/2023 prevede aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Se acordă sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri

Ordinul nr. 2195/2023 prevede modificarea Schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri”.

Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru împădurire, precum şi formelor asociative ale acestora în vederea împăduririi terenurilor deţinute.

Categories
Agricultură şi silvicultură Internaţional Ştiri

Comisia Europeană propune un sprijin financiar pentru a oferi asistență României

Comisia Europeană propune un sprijin financiar în valoare de 33,9 milioane EUR din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a oferi asistență României în urma daunelor cauzate de o secetă severă în vara anului 2022.

Propunerea Comisiei necesită aprobarea autorității bugetare, iar Comisia nu se poate antepronunța cu privire la avizul acesteia.

Categories
Articole Economie

Programul RO – CULTURA beneficiază de finanțare suplimentară

Ordinul nr. 3139/2023 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru acordarea de finanţare suplimentară în vederea restaurării monumentelor istorice finanţate în cadrul Programului RO – CULTURA.

În accepţiunea prezentei scheme de ajutor de stat, toţi beneficiarii eligibili sunt consideraţi întreprinderi. Întreprinderile în dificultate nu sunt eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Întreprinderile care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au intrat ulterior în dificultate ca urmare a pandemiei de COVID – 19, respectiv în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021, pot beneficia de prevederile prezentei scheme.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice Ştiri

Proiectului de dezvoltare “Cartierul pentru justiție” este refinanțat!

Hotărârea nr. 431/2023 prevede extinderea datei de refinanțare a avansului pentru construirea Proiectului de dezvoltare “Cartierul pentru justiție” de la data de 30 mai 2023 la 30 noiembrie 2025, respectiv cu 30 luni.
Totodată, introduce unele măsuri, acțiuni și raportări privind protecția mediului și standardele sociale și de mediu ale Băncii.

Categories
Articole Domeniul energetic Economie

Investiţiile în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt sprijinite financiar!

Ordinul nr. 70/2023 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie Organizare judiciară

Producţia de cartof de consum este susținută financiar!

Hotărârea nr. 394/2023 prevede aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2023.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Protecţie socială

Sprijin financiar se acordă cetățenilor ucraineni!

Hotărârea nr. 368/2023 prevede stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.