Tag-Archive for » someri «

Guvernul va majora de la 900 de lei la 2.250 de lei subvenţia acordată lunar angajatorilor care încadrează în muncă tineri absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap şi şomeri, a anunţat premierul.

‘Continuăm măsurile pentru reducerea deficitului de forţă de muncă, identificat la nivel naţional, prin majorarea cuantumului subvenţiilor acordate angajatorilor. Avem pe ordinea de zi un proiect de act normativ prin care sprijinim angajatorii care încadrează în muncă şomeri şi persoane din grupuri vulnerabile, precum şi pe cei care încheie contracte de ucenicie sau de stagiu’, a declarat premierul la începutul şedinţei de Guvern.

Mai mult …

Companiile care angajează șomeri și asistaţi sociali vor primi 500 de euro pe luna pentru fiecare angajat, a declarat ministrul Muncii.

Ministerul Muncii a pregătit un proiect de ordonanță de urgență care prevede dublarea subvențiilor acordate angajatorilor, proiect care se află pe circuitul de avizare la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Fondurilor Europene și la Ministerul Justiției.

Mai mult …

Angajatorii din orice domeniu de activitate, care angajează și califică șomeri la locul de muncă, pot primi din partea statului 250 de euro lunar pentru fiecare persoană angajată, banii provenind din fonduri europene, a anunțat ministrul Muncii.

S-a declarat: “La ora actuală există o criză foarte mare de forță de muncă în piață și noi am pregătit un proiect de lege, inclusiv cu normele de aplicare în acest sens. De mâine dacă vreți, orice angajator poate să meargă la AJOFM, la oficiile pentru plasarea forței de muncă din județe, și să ceară de acolo șomeri pe care să-i angajeze, chiar necalificați fiind, și primește pentru ei salariul minim pe economie din partea statului, cu finanțare europeană. Avem aproape jumătate de miliard din fonduri europene pentru a plăti aceste salarii, pentru a forma forța de muncă, pentru că noi avem o problemă în România, din acest punct de vedere”.

Au fost aprobate normele de aplicare ale Programului „Prima chirie”, prin care se acordă o primă de relocare șomerilor înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care își schimbă domiciliul la o distanță mai mare de 50 de km pentru a se încadra în muncă.

Prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni și nu se cumulează cu alte prime de mobilitate, potrivit legii. Această primă se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către aceștia – dacă sunt persoane singure – sau împreună cu familia, nu depășesc 5.000 de lei/lună. Prima de relocare este de 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) la noul domiciliu sau reședință, în limita sumei de 900 de lei lunar. Mai mult …

Pentru stimularea şomerilor statul a pus la dispoziţia şomerilor mai multe prime pe care le pate acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Menţionăm că aceste beneficii au fost introduse prin O.U.G. nr 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Potrivit legislaţiei, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, şomerul poate benefia de patru prime: prima de activare, prima de încadrare. prima de instalare şi prima de relocare. Dacă pentru primele trei prime există norme de aplicare pentru cea de-a patra acum se află în dezbatere publică. Mai mult …

bani
Statul a decis să acorde anumite subvenții angajatorilor care decid să angajeze absolvenți și șomeri în scopul de a-i ajuta pe aceștia să poată lucra și de a-i stimula pe angajatori să le ofere șansa de a munci în firma lor.

Categoriile de persoane care pot fi angajate, pașii pe care angajatorii interesați trebuie să îi urmeze pentru a beneficia de aceste subvenții fac obiectul HG 885/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 979 din 6 decembrie 2016 și a intrat în vigoare de la data publicării. Mai mult …

imagesjobLegea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, nr. 76/2002, a suferit recent modificări prin O.U.G. nr. 60/2016 care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 773/2016 în septembrie anul în curs dar care a intrat în vigoare la data de 03.12.2016.

Modificările aduse îi priveşte în mare parte pe şomeri acestora fiindu-le aduse mai multe facilităţi, cum ar fi primele de instalare, primele de mobilitate sau primele de încadrare. Pe scurt,  prin modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și al ocupării forței de muncă sunt introduse noi servicii acordate șomerilor, crește cuantumul primelor de mobilitate și se modifică modalitatea de acordare a acestora, este introdusă prima de activare și cresc subvențiile acordate agenților economici pentru angajarea șomerilor. Mai mult …

Somer
Potrivit modificărilor aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, măsurile de stimulare a persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă dar şi a angajatorilor vor fi mai atractive şi vor avea un impact pozitiv asupra pieţei muncii.

Proiectul stabileşte noile servicii acordate şomerilor, schimbarea cuantumului şi modalitatea de acordare a primei de încadrare şi instalare, acordarea serviciilor de îndrumare în procesul de integrare socio-profesională, modificarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor, şi altele.

Aceste prevederi vor intra în vigoare în decembrie 2016, după ce se va aproba proiectul care este supus dezbaterii publice până pe 23 noiembrie 2016 pe site-ul Ministerului Muncii, Familei şi Protecţiei Sociale.

angajator
Angajatorii care au încheiate convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a depune declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate în scopul de a beneficia de drepturi bănești lunare acordate sub formă de scutiri de la plata contribuției sau deduceri din contribuția pe care angajatorul are obligația de a o achita lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Noutăți cu privire la acordarea drepturilor sau măsurilor pentru stimularea forței de muncă, noi obligații pentru angajatori, modificări privind încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj se regăsesc în HG 767/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă publicată în Monitorul Oficial 838 din 21 octombrie 2016. Mai mult …

tineri elevi studenti

Potrivit unui comunicat al Ministerului Fondurilor Europene, vor fi luate mai multe măsuri pentru tinerii care nu se află în evidenţele autorităţilor şi pentru şomerii pe termen lung.

Ministerul Fondurilor Europene continuă demersul privind eforturile de a reduce cât mai mult birocraţia asociată implementării proiectelor FSE (Fondul Social European), pentru un flux al cererilor de rambursare simplificat, bazat pe sistemul electronic, dar şi consolidarea măsurilor pe piaţa muncii pentru tinerii care nu se află în evidenţele autorităţilor şi pentru şomerii pe termen lung“, a informat MFE în urma aprobării de către Comisia Europeană a recomandărilor de politică economică specifice fiecărei ţări pentru 2015 şi 2016.

Astfel, României, Comisia recomandă consolidarea măsurilor privind piaţa forţei de muncă, în special în cazul tinerilor neînregistraţi şi al şomerilor pe termen lung.

Cu privire la tinerii neînregistraţi, Ministerul Fondurilor Europene intenţionează să lanseze în iunie un prim apel de proiecte dedicat tinerilor care nu urmează un program de educaţie, formare şi nici nu au un loc de muncă. Astfel, tinerii respectivi vor fi înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) ca tineri NEETs şomeri, pentru a beneficia de sprijin din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Potrivit declaraţiilor ministrului Fondurilor Europene, Marius Nica, pentru a eficientiza implementarea operaţiunilor în care vor fi implicaţi tinerii NEETs, un rol esenţial îl va avea cardul profesional furnizat de ANOFM, care va conţine informaţii structurate cu privire la educaţia şi experienţa tânărului, în formatul CV Europass, dar va constitui, totodată, şi un instrument facil de înregistrare şi validare a participării respectivului tânăr la programe de formare în cadrul proiectelor finanţate din POCU, fără a mai fi necesară completarea formularelor de înregistrare şi semnarea zilnică a listelor de prezenţă.