Categories
Economie Ştiri

A fost lansat Ghidul Proiectului „Suport pentru pregătirea proiectului major DANUBIUS-RI”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării lansează în consultare publică ghidul solicitantului pentru finanţarea proiectului „Suport pentru pregătirea proiectului major DANUBIUS-RI”.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Depozitele municipale neconforme vor fi închise!

Depozitele municipale neconforme vor fi închise, iar în acest sens a fost elaborat un Ghid.

În Monitorul Oficial nr. 230/2019 a fost publicat Ordinul 233/2019 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie IMM Persoane juridice. Societăţi

Care sunt criteriile de acreditare a intermediarilor între cererea și oferta de muncă zilieră?

Cum este cererea, așa ar trebui să fie și oferta! Este o lege economică valabilă și în ceea ce privește… munca zilieră. După cum se știe, activitățile cu zilieri nu se mai pot desfășura decât în câteva sectoare ale economiei după ce, la „capătul” anului trecut, aceste domenii au fost „nemilos” împuținate, prin puterea legii.

Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră se înfăptuiește, în țara noastră, de către agenții de intermediere specializate, pe baza cererilor efectuate de către persoanele dispuse să desfășoare activități ca zilieri și de către persoanele doritoare să beneficieze de munca zilierilor.

Categories
Articole Economie Persoane juridice. Societăţi

Cum se atestează laboratoarele de metrologie pentru efectuarea activităților de etalonări?

Măsurătoare perfectă nu există! Dorința de perfecțiune și eforturile asidue de atingere a desăvârșirii sunt contemporane, probabil, cu apariția, pe Terra, a primelor ființe umane înzestrate cu conștiință de sine. Încă din zorii istoriei, oamenii au fost preocupați de conceperea a unor mijloace de măsurare a cantităților, distanțelor sau a altor proprietăți ale materiei, de elaborarea unor unități de măsură, la început mai mult pentru înlesnirea activităților de schimb, de comerț.

Ori de câte ori are loc o operațiune de măsurare, marjele de eroare trebuie să fie cât mai reduse, mai neînsemnate, nu să fie dintr-acelea vizibile de la o poștă. A greși e omenește, dar atunci când se comit „erori” voite, adică se umblă „cu ocaua mică”, ne aflăm deja în sfera imoralității și ilicitului, a conflictului cu legile scrise și nescrise ale interacțiunilor sociale.

Categories
Activităţi industriale Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state IMM Internaţional Persoane juridice. Societăţi

Brevetarea invențiilor românești în străinătate e susținută de către OSIM. Sprijinul e de natură financiară!

La originea oricărei invenții se află necesitatea. Acolo unde absentează metoda, mai intervine și creativitatea iar atunci când, aparent, lipsește soluția, te mai învață și nevoia. Dincolo de realizarea unei invenții, în ziua de azi se pune, la modul cel mai serios, și problema protejării sale, a procedurilor legale prin care este împiedicată utilizarea, aplicarea sau valorificarea unei invenții de către cei ce n-au aceste drepturi.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Persoane juridice. Societăţi Protectia mediului

Instituțiile publice beneficiază de finanțare pentru sporirea eficienței energetice a clădirilor proprii

eeEficiența energetică este o noțiune tot mai des pomenită, în actualul context. Practic, eficiența energetică ne permite să avem acces la aceleași beneficii – de pildă iluminat ambiental sau o bună încălzire a clădirilor în sezonul rece, în condițiile în care consumul de energie este, finalmente, mai redus. Și costurile pe măsură, mai scăzute. Sună foarte bine, nu-i așa?

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Finanţare de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea producţiei de materiale și/sau produse ecologice

imagesÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune consultării publice Proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii ce dezvoltă producția materialelor și/sau produselor ecologice.

Conform actului normativ, persoanele juridice de pe teritoriul ţării vor putea beneficia de o finanţare nerambursabilă de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea producţiei de materiale și/sau produse ecologice.

Ghidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii ce dezvoltă producția materialelor și/sau produselor ecologice.

Scopul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu pentru dezvoltarea producţiei de materiale și/sau produse ecologice.

Prin program se finanțează tehnologii de producere a materialelor și/sau produselor ecologice prin utilizarea materiilor prime naturale și a materiilor prime secundare, în scopul introducerii acestora în diferite sectoare ale economiei verzi.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Fondurile Prima casă sunt insuficiente

prima casaSăptămâna trecută, Guvernul României a aprobat suplimentarea cu 500 mil. lei a plafonului de garanţii pentru programul de creditare Prima Casă. Banii vor ajunge pentru aproximativ 5.500 de români, la valoarea medie a împrumuturilor acordate în ultimele luni.

Astfel, prin această nouă suplimentare, valoarea finanţărilor acordate prin acest program va ajunge aproape de nivelul din 2015, adică aproximativ 1,2 mld. euro împărţite la 30.000 de credite.

Fondurile limitate dau puţine şanse românilor care se hotărăsc să contracteze un împrumut Prima Casă, fiindcă se acordă prioritate dosarelor aflate la bănci în diferite stadii de aprobare.

Totodată, Executivul a mai hotărât ca plafonul de garanţii alocat românilor stabiliţi în străinătate să poată fi accesat de orice solicitant eligibil, în cazul în care fondurile rămân neutilizate. În acelaşi timp, de acum, statul va putea emite promisiuni de garantare şi persoanelor care au cupărat deja o locuinţă prin intermediul Prima Casă şi vor să o vândă, cu condiţia ca noua proprietate cumpărată să fie mai mare şi mai scumpă.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

Au fost aprobate normele privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate!

txSimplitatea este complexitatea adusă la extrem, spunea Leonardo da Vinci. De complexitate nu ducem lipsă în ziua de azi, în privința legislației vamale și fiscale. Fără a avea vreo vocație profetică, se poate anticipa că lucrurile se vor complica, în continuare. 

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Procedura de finanţare din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime

lcMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Actul normativ descrie principiile şi etapele minime pe care trebuie să le parcurgă solicitanţii privaţi care achiziţionează bunuri, servicii sau lucrări, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul măsurilor finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, achiziţii aferente unor cheltuieli eligibile ce pot fi decontate ulterior în cadrul proiectului, în cazul în care pentru acesta se semnează contractul de finanţare.

Solicitanţii privaţi care achiziţionează servicii, bunuri sau lucrări aplică prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi alin. (3) din actul normativ.