Brevetarea invențiilor românești în străinătate e susținută de către OSIM. Sprijinul e de natură financiară!


La originea oricărei invenții se află necesitatea. Acolo unde absentează metoda, mai intervine și creativitatea iar atunci când, aparent, lipsește soluția, te mai învață și nevoia. Dincolo de realizarea unei invenții, în ziua de azi se pune, la modul cel mai serios, și problema protejării sale, a procedurilor legale prin care este împiedicată utilizarea, aplicarea sau valorificarea unei invenții de către cei ce n-au aceste drepturi.

Este binecunoscută realitatea – inclusiv din istoria inventicii românești, că ararerori lipsesc din peisaj indivizii sau operatorii economici care, metaforic vorbind, vor să culeagă recolte (eventual bogate) de acolo de unde niciodată n-au arat și semănat.

Fiindcă trăim într-o epocă a globalizării, e necesară, tot mai frecvent, brevetarea unor invenții peste hotare, pe teritoriile altor țări. Totuși, din pricina diferențelor de ordin economic, costurile implicate de brevetarea unor invenții autohtone peste hotare pot pune într-o serioasă dificultate persoanele fizice și juridice din România. De aceea, o mână de ajutor (financiar) este binevenită. Sau chiar salvatoare!

 

Noutăți legislative

În „Monitorul Oficial” 675/2017 a văzut lumina tiparului Ordinul nr. 117/2017 (al directorului general al OSIM) pentru aprobarea Instrucțiunilor privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești. Așa cum putem afla din ultimele știri juridice, noile instrucțiuni au ca obiectiv susținerea brevetării invențiilor românești, fiind acordat un sprijin financiar sub formă de sume nerambursabile, din bugetul de venituri și cheltuieli al OSIM, în vederea achitării taxelor corespunzătoare procedurilor legale de dobândire a protecției prin brevet de invenție în alte state.

Ajutorul financiar este limitat la un nivel ce nu poate „distorsiona” concurența ori comerțul cu statele UE și constă într-o sumă nerambursabilă ce reprezintă contravaloarea taxelor corespunzătoare procedurilor de brevetare în străinătate a unei invenții românești, cu excepția taxelor pentru traducere și a celor aferente serviciilor sau onorariilor mandatarilor.

Potrivit ultimelor știri din contabilitate, valoarea totală estimată a ajutorului de minimis acordat beneficiarilor, în consens cu recentele Instrucțiuni, va fi de 920.000 de lei. Astfel, în fiecare dintre anii 2017, 2018, 2019 și 2020, bugetul anual rezervat acestui scop va fi de circa 230.000 lei.

 

Ce categorii de solicitanți pot primi sprijin?

Suportul financiar acordat în scopul brevetării peste hotare a unor invenții românești poate fi direcționat către două categorii principale de solicitanți. Aici se încadrează persoanele fizice române care au un venit brut mediu lunar în ultimele 12 luni mai mic decât valoarea înmulțită cu zece a venitului brut statornicit ca medie lunară pe economie pentru ultimele 12 luni, precum și întreprinderile unice care activează în România și aparțin categoriei IMM-urilor.

IMM-urile solicitante nu trebuie să se afle în executare silită, insolvență ori faliment, iar la momentul solicitării sprijinului financiar ele nu trebuie să înregistreze debite restante la bugetul general consolidat.

 

Condițiile de eligibilitate

Atunci când are calitatea de persoană juridică, solicitantul trebuie să furnizeze toate datele ce privesc ajutoarele de minimis pe care le-a accesat întreprinderea unică pe durata ultimilor trei ani fiscali – adică în anul curent și-n cei doi ani ce precedă depunerea cererii.

De asemenea, invenția pentru care e cerută susținerea financiară în vederea brevetării peste hotare va trebui să constituie obiectul unei cereri de brevet de invenție la nivel național depusă la Oficiu, pentru care a fost constituit un depozit național reglementar și pentru care OSIM n-a luat o hotărâre de respingere și nici n-a fost declarată retrasă.

 

Documentația necesară

În vederea acordării sprijinului financiar, cererea va fi depusă la OSIM, acompaniată fiind de către documentația prevăzută în recenta reglementare. Din această documentație vor face parte raportul de documentare extins cu opinie scrisă privind brevetabilitatea, documentul din care rezultă că toate persoanele semnatare ale solicitării privind furnizarea de sprijin financiar sunt îndreptățite la acordarea brevetului, o prezentare a stadiului aplicării invenției, dar și o expunere a posibilităților de susținere a plăților neacoperite prin sprijinul financiar provenit de la OSIM.

 

Furnizarea sprijinului 

Susținerea financiară oferită în scopul brevetării peste hotare a invențiilor autohtone va fi acordată, de către OSIM, printr-o hotărâre motivată, emisă de către o comisie anume constituită, unde rolul de președinte va fi îndeplinit de către directorul Direcției brevete de invenție.

Hotărârea luată în cadrul comisiei va fi adusă la cunoștința solicitantului în 10 zile de la emiterea sa. Obligatoriu, beneficiarul ajutorului de minimis va fi înștiințat cu privire la cuantumul sprijinului financiar ce i s-a acordat.

Există posibilitatea ca hotărârile emise de către comisie să fie contestate, motivat, la directorul general al OSIM. La ivirea unei contestații, directorul general va desemna o comisie, spre rezolvarea acesteia. Soluția are să fie comunicată către contestatar în cel mult 30 de zile de la momentul la care contestația a fost depusă.

Susținerea financiară acordată de către OSIM în scopul brevetării peste hotare a unei invenții autohtone va consta într-o sumă nerambursabilă ce reprezintă contravaloarea taxelor corespunzătoare procedurilor de brevetare existente în statele menționate în cuprinsul cererii. Potrivit noilor știri juridice, suma acordată cu titlu de sprijin financiar va fi transferată în contul solicitantului, prin virament bancar, în temeiul hotărârii Comisiei.

Desigur, obligațiile solicitantului față de OSIM nu încetează imediat ce-a intrat în posesia banilor. El trebuie să achite către oficiile de proprietate intelectuală la care solicită brevetarea invenției toate acele taxe legale pentru acoperirea cărora a primit sprijin financiar iar apoi să furnizeze, către OSIM, dovada plății lor, având la dispoziție zece zile.