Categories
Internaţional Ştiri

Legislaţia UE stabileşte norme stricte privind utilizarea gazelor cu efect de seră însă România nu s-a conformat!

Comisia Europeană a decis să trimită României un aviz motivat din cauza faptului că acest stat nu a adoptat măsuri privind sancţiunile pentru încălcarea Regulamentului (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Persoane juridice. Societăţi Sancţiuni

Cum se sancționează faptele prin care e îngreunată soluționarea cazurilor aflate în analiza Consiliului Concurenței?

Despre concurență un om de afaceri de peste Ocean spunea, cândva, că extrage tot ce este mai bun dintr-un produs, însă scoate și tot ce-i mai rău din ființa umană. Și totuși… ce ne-am face dacă, prin absurd, n-ar mai exista concurență?! Am asista la o stagnare totală, pe toate planurile! Cu o concurență redusă la minimum, oferta de produse și servicii ar fi foarte restrânsă și o puzderie de glasuri nemulțumite s-ar auzi la tot pasul, deplângând slaba calitate a produselor și serviciilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost publicate Instrucţiunile privind individualizarea unor sancţiuni din Legea concurenţei

În Monitorul Oficial nr. 57/2020, au fost publicate Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-541 din Legea concurenţei nr. 21/1996.

Categories
Articole Funcţionari publici

Legea statutului aleşilor locali a fost recent modificată. Ce e nou?

Condiţiile de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat sunt stabilite de către Legea nr. 393/2004.

Conform legii, prin aleşi locali, se înţeleg consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii, primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc.

Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE a decis să creeze o listă neagră pentru sancţionarea responsabililor de atacuri cibernetice

Uniunea Europeană a decis să creeze o listă neagră pentru sancţionarea responsabililor de atacuri cibernetice întreprinse din exteriorul Uniunii, transmite AFP, citând un comunicat al Consiliului UE.

“Măsurile restrictive includ interdicţia de a călători în UE şi îngheţarea bunurilor. În plus, le este interzis persoanelor şi entităţilor din UE să pună la dispoziţie fonduri persoanelor şi entităţilor înscrise pe listă”, precizează comunicatul.

Categories
Drept penal Ştiri

ICCJ. Recunoaşterea sancţiunilor pecuniare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că, prin sentința penală nr. 63 din 11 septembrie 2018 a Judecătoriei Sinaia, în baza art. 139 din Legea nr. 302/2004, s-a dispus recunoaşterea hotărârii din data de 8 septembrie 2008 a Tribunalului Judicial da Comarca de Viseu – Juizo Local Criminal – Portugalia, rămasă definitivă la data de 16 iunie 2017, şi executarea în România de către A. a sancţiunilor aplicate. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, a ordonanţelor penale şi a actelor judiciare în relaţia cu statele terţe este reglementată în Titlul V din Legea nr. 302/2004.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Ce sancţiuni disciplinare poate aplica angajatorul?

Sancțiunile disciplinare pe care le poate impune un angajator sunt prevăzute de lege. Orice angajator dispune de prerogative disciplinare cu privire la angajații săi, având dreptul de a aplica acestora, potrivit legii, sancțiuni disciplinare ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

Abaterea disciplinară constituie o faptă care are legătura cu munca prestata și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârțită cu vinovăție de către salariat. Încălcarea normelor legale, regulamentul intern, contractului individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici se pot constitui în abateri disciplinare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Comunicaţii Sancţiuni

Ești operator de stație de radiocomunicații sau radioamator? Iată ce ar trebui să știi!

De la neștiință și lipsa de prevedere până la aplicarea unor sancțiuni și înregistrarea unor pagube serioase, calea poate fi incredibil de scurtă. Parcurgerea acestui drum poate să nu dureze mai mult decât timpul de care are nevoie un semnal emis de către o stație de radiocomunicatii pentru a ajunge la destinatar.

Categories
Articole Dreptul muncii

Controale ale Inspecției Muncii pentru anul 2019 – bune practici

Hotărârea de Guvern nr. 488/2017 reglementează și modifică atribuțiile pe care le are Inspecția Muncii.

În același timp, Legea nr. 108/1999, republicată în Monitorul Oficial nr. 290/2012 reglementează prerogativa și, concomitent, obligația inspectorilor de muncă de a controla activitatea angajatorilor.

Cumva prevestitor, actul normativ anunță, implicit, și problemele pe care le întâmpină angajații în cadrul controalelor desfășurate de aceasta. Deși controalele sunt anticipate de angajatori, de cele mai multe ori, îi iau prin surprindere.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social

A fost adoptată procedura privind efectuarea investigaţiilor în cazul prelucrării datelor cu caracter personal

Punerea în aplicare a Regulamentului privind protecţia datelor a fost o reală aventură. Recent, potrivit ultimelor noutăţi legislative, a fost aprobată procedura privind investigaţiile.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 892 din data de 23 octombrie 2018, a fost publicată Procedura de efectuare a investigațiilor.