Au fost publicate Instrucţiunile privind individualizarea unor sancţiuni din Legea concurenţei


În Monitorul Oficial nr. 57/2020, au fost publicate Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-541 din Legea concurenţei nr. 21/1996.

Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege este avută în vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării.

Iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă, pentru calcularea acesteia în vederea aplicării sancţiunii.