Ești operator de stație de radiocomunicații sau radioamator? Iată ce ar trebui să știi!


De la neștiință și lipsa de prevedere până la aplicarea unor sancțiuni și înregistrarea unor pagube serioase, calea poate fi incredibil de scurtă. Parcurgerea acestui drum poate să nu dureze mai mult decât timpul de care are nevoie un semnal emis de către o stație de radiocomunicatii pentru a ajunge la destinatar.

Să recepționezi un mesaj destinat altcuiva sau să emiți un mesaj derutant sau înșelător poate să pară o joacă de copii, pentru unii dintre utilizatorii stațiilor de radiocomunicații. Sau nimic mai mult decât o glumă. Dar când gluma se îngroașă iar făptașul e descoperit se poate ajunge la sancțiuni severe, care lasă în urmă amintiri neplăcute și goluri teribile în buzunare. Ori, și mai rău, făptuitorul se alege cu cazierul pătat!

Legea 356/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor a fost publicată în „Monitorul Oficial” nr. 3/2019. Scopul actului normativ este de a furniza un cadru legal pentru desfășurarea activității de supraveghere și control, precum și de sancționare a unor eventuale contravenții comise de către radioamatori sau de către persoanele ce lucrează cu stații de radiocomunicații, în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, mobil maritim și mobil maritim prin satelit, în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară, precum și în serviciul mobil terestru (mai puțin stațiile de radiocomunicații din componența rețelelor publice mobile).

 

Ce obligații are deținătorul unui certificat de operator?

Operarea și coordonarea activității stațiilor de radiocomunicații în serviciul mobil terestru sau operarea stațiilor de radiocomunicații în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, mobil maritim și mobil maritim prin satelit, precum și în serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară sunt îngăduite numai pentru cei care dețin un certificat de operator corespunzător.

Din recentele știri juridice reiese că titularilor de certificate de operator le revin mai multe îndatoriri. O primă obligație a unui astfel de operator este cea de a lucra numai pe stații de radiocomunicații care corespund tipurilor și categoriilor de certificate pe care le-a dobândit.

Operatorul e obligat să se ocupe de coordonarea, controlul, îndrumarea și de activitatea care are loc la stațiile de radiocomunicații sau la rețelele de comunicații electronice a căror responsabilitate îi revine, acolo unde a fost desemnat. În timpul serviciului, titularul trebuie să dețină certificatul de operator asupra sa ori la stația de radiocomunicații.

De asemenea, operatorului radio îi revin obligațiile de a respecta datele înscrise în autorizațiile ce i s-au acordat, de-a lucra numai pe stații de radiocomunicații autorizate potrivit legii, precum și de a nu stingheri desfășurarea activităților de supraveghere și de control.

 

Ce nu i se permite, deținătorului de certificat?

Persoanelor care au calitatea de titulari de certificate de operatori (radio) le este interzisă recepționarea intenționată a traficului stațiilor de radiocomunicații ce nu sunt parte a aceleiași rețele de comunicații electronice ori să intre în legătură radio cu astfel de stații. Dacă recepția s-a petrecut fără intenție, operatorul va trebui să nu divulge existența și conținutul mesajelor pe care le-a recepționat, să nu le publice sau să le utilizeze în vreun chip.

Este interzisă transmiterea sau acordarea permisiunii de a transmite semnale neidentificabile, precum și transmiterea sau acordarea permisiunii de a transmite mesaje indecente sau care conțin insulte.

Interzisă este și transmiterea ori oferirea permisiunii de a transmite pe calea undelor semnale false, inutile sau înșelătoare ori întrebuințarea unor coduri, indicative, prescurtări, cifruri sau altor semnale neconforme cu prevederile legislației în vigoare.

Se interzice, totodată, obstrucționarea activităților de control și supraveghere. Angajaților care lucrează pe stații de radiocomunicații le e interzis să îngăduie accesul persoanelor nedeținătoare de certificat corespunzător de operator la aparatura care deservește sau intră în componența acestor stații.

 

Care sunt obligațiile radioamatorilor autorizați?

Persoana care detine calitatea de posesor al unei autorizații de radioamator are, potrivit actului normativ recent adoptat, o serie lungă de îndatoriri de respectat. Astfel, orice radioamator autorizat va trebui să țină seama, întotdeauna, de parametrii de emisie ai legăturilor radio pe care le realizează, în mod direct sau de la distanță. Din acest punct de vedere, contează prea puțin cui îi aparține stația la care se lucrează. Poate fi stația proprie, poate fi una de radioclub, poate să se afle în proprietatea unei alte persoane ori poate fi pusă la dispoziție către un alt radioamator.

Altă obligație priveste datele și informațiile ce fac obiectul transmisiunilor. Nu este permisă transmiterea unor date și informații lipsite de orice legătură cu activitatea de radioamator, a unor date care dețin un caracter comercial sau a mesajelor care conțin cuvinte sau expresii obscene, insultătoare. Radioamatorului nu îi este îngăduit să intercepteze mesajele ce au fost transmise de către operatori ce aparțin altor servicii de radiocomunicații decât cel de amator. Dacă interceptarea mesajelor a fost accidentală, el nu va divulga existența sau conținutul mesajelor recepționate și nu le va întrebuința sub nicio formă, exceptate fiind situațiile de urgență sau situația existenței unor interese publice.

Un radioamator va trebui să utilizeze o stație numai cu acordul scris al deținătorului și să nu stabilească legături radio cu operatori care fac parte din alte servicii de radiocomunicații ori cu persoane ce nu-și declară identitatea, prin transmiterea indicativului de apel.

Radioamatorul trebuie, potrivit ultimelor știri juridice, să păstreze o copie audio a traficului realizat pe stația radio pentru o perioadă de un an. El va trebui să alcătuiască în mod corespunzător, potrivit prevederilor legii, un jurnal de trafic, să precizeze identitatea radioamatorilor care au întrebuințat stația radio și să menționeze parametrii tehnici ai legăturilor radio pe care le-a efectuat un alt radioamator.

 

Atenție! Amenzile sunt strașnice

Operarea unei stații de radiocomunicații în alte benzi de frecvențe radio decât cele atribuite serviciului de amator ori operarea stației de către persoane ce nu dețin ori le-a fost suspendată autorizația de radioamator, precum și refuzul unui radioamator de a se supune controlului efectuat de către personalul ANCOM sunt fapte ce pot atrage amenzi usturătoare, de 2500-7000 lei.

În urma publicării Legii 356 în „Monitorul Oficial”, atât radioamatorii, cât și angajații care operează stații de radiocomunicații s-au ales cu încă un subiect important de studiu. Lipsa de prevedere sau neștiința atrag sancțiuni ce, la rândul lor, determină diminuări drastice ale bugetului personal. Necunoașterea legii reprezintă o scuză care… nu se acceptă. Nemo censetur ignorare legem!