Categories
Articole Drept civil

RIL admis.Termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale pentru contravenţiile din domeniul construcţiilor

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unui recurs în interesul legii.

Obiectul recursului în interesul legii

Categories
Drept civil Ştiri

RIL admis privind taxele judiciare de timbru

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ÎCCJ. Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Încadrarea juridică a infracţiunii de furt săvârşite prin ruperea sistemului de siguranţă plasat pe bun

În practica judiciară naţională nu există un punct de vedere unitar cu privire la încadrarea juridică a infracţiunii de furt săvârşite prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranţă plasat pe bun.

În acest sens a fost formulat un recurs în interesul prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să soluţioneze acestă chestiune.

Categories
Articole Drept penal

Este posibilă aplicarea pedepselor accesorii în cazul dispunerii pedepsei amenzii?

Codul penal prevede că în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii unei zile – amendă îi corespunde o zi de închisoare.

Această prevedere a creat dificultăţi de interpretare în practica judiciară fiind sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra recursului în interesul legii.

Potrivit ştirilor juridice s-a arătat că în practica judiciară naţională nu există un punct de vedere unitar cu privire la următoarea problemă de drept: “dacă este posibilă aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, în cazul dispunerii unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii.”

Practica judiciară

Într-o primă orientare, s-a apreciat că, în cazul în care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii, dacă s-a aplicat pedeapsa complementară, se aplică şi pedeapsa accesorie constând în interzicerea aceloraşi drepturi.

Într-o a doua orientare jurisprudenţială, s-a apreciat că aplicarea pedepsei accesorii este nelegală în cazul condamnării la pedeapsa amenzii penale, având în vedere prevederile art. 65 alin. (3) din Codul penal, aşa încât instanţele de judecată nu au aplicat inculpaţilor şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi prevăzute de art. 66 alin. (1) din Codul penal.

RIL admis

Prin Decizia nr. 29/2019 pulicată în Monitorul Oficial nr. 63/2020 s-a stabilit că pedeapsa accesorie cunoaşte o reglementare diferită faţă de cea actuală (Codul penal anterior), atât sub aspectul modului de aplicare, cât şi sub aspectul conţinutului, după cum aceasta însoţeşte pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii.

Recursul a fost admis şi s-a stabilit că aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii.

Categories
Articole Drept penal

RIL admis. Tratamentul sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni

În practica judiciară naţională s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii din Codul penal.

În acest sens a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor vizând problema de drept a “Tratamentului sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni atunci când primul sau/şi al doilea termen al pluralităţii intermediare este format dintr-un concurs de infracţiuni”, solicitându-se interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal.

Categories
Drept civil Ştiri

ÎCCJ. Competenţa materială în litigiile având ca obiect plata de despăgubiri formulate de terţele persoane păgubite prin producerea accidentelor de circulaţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recent un recurs în interesul legii.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, raportat la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, stabileşte că:

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Instanţa de tutelă poate dispune compensaţia obligaţiilor de întreţinere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta!

Înalta Curte de Casaţie şi Justitţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unui recurs în interesul legii.

Obiectul sesizării

ICCJ a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând “interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.616 – 1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) şi (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529 – 531 din Codul civil şi art. 729 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă, referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligaţiilor de întreţinere datorate de părinţi copiilor, atunci când copiii au fost separaţi, iar fiecare dintre părinţi prestează întreţinere copilului (copiilor) care nu locuieşte (locuiesc) împreună cu el“.

Categories
Articole

ÎCCJ a stabilit că perioada internării nevoluntare se deduce din durata pedepsei

Codul de procedură penală, art.184 alin. (28), prevede că perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei.

Categories
Articole Protecţie socială

Asistentul maternal profesionist poate primi despăgubiri egale cu indemnizaţia de concediu?

Asistentul maternal profesionist  este persoana fizică, atestată in condiţiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, ingrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care ii primeşte în plasament.