Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost sesizată în vederea pronunţării, pe calea recursului în interesul legii, asupra următoarei probleme de drept:

În aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale?

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

RIL admis. Obligarea angajatorului la despăgubiri pentru toată perioada suspendării contractului de muncă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs in interesul legii privind o dispoziţie din Codul muncii.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Economie

RIL admis. Suspendarea de drept a căilor de atac declarate de debitorul societate de asigurare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează următoarea problemă de drept:
“Sunt suspendate de drept, în condiţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui creditor/unor creditori introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri?”.

Categories
Articole Fiscalitate

RIL admis în materia procedurii de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează unele dispoziţii din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Obiectul sesizării

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Persoane juridice. Societăţi

RIL adimis. Judecătorul – sindic poate confirma planul de reorganizare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu dezlegarea unor chestiuni de drept privind Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Categories
Articole Magistraţi Salarizare

RIL admis. Cuantificarea diurnei de care beneficiază magistraţii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor.

Categories
Articole Drept civil

RIL admis. Instanţa analizează doar condiţiile formale ale hotărârii arbitrale sau şi pe cele de fond?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind art. 603 din Codul de procedură civilă.

Obiectul recursului în interesul legii are în vedere interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 603 alin. (3) din Codul de procedură civilă cu privire la sintagma “după verificarea (. . .) respectării condiţiilor”, în sensul de a stabili dacă instanţa de judecată, învestită în baza prevederilor legale amintite, analizează doar condiţiile formale ale hotărârii arbitrale sau şi pe cele de fond.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Salarizare

RIL admis. Stabilirea drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor de penitenciare pentru perioada concediului de odihnă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea unui recurs în interesul legii.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Cum interpretăm sintagma “loc al producerii prejudiciului” în acţiunile în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat instanţa supremă cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând interpretarea unor dispoziţii din Codul de procedură civilă.

Categories
Articole Contencios-administrativ

RIL admis. Interpretarea unei noţiuni din Legea contenciosului administrativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării pe calea recursului în interesul legii cu privire la următoarea problemă de drept: