Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Completul competent să soluţioneze cereri de strămutare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea unor dispoziții din Codul de procedură civilă.

În interpretarea dispoziţiilor art. 142 şi 144 din Codul de procedură civilă şi art. 59 din Legea nr. 304/2022, completul competent să soluţioneze cereri de strămutare este format în toate situaţiile dintr-un singur judecător sau este format şi din doi sau trei judecători, după caz, dacă se cere strămutarea soluţionării unui dosar aflat în faza de apel sau de recurs?

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

RIL admis. Incompatibilitate funcţie de manager spital public

ÎCCJ prin Decizia nr. 14/2023 a admis un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 178 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 .

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

RIL admis. Determinarea competenţei materială procesuală a instanţei de control judiciar

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea unor dispoziții din Codul de procedură civilă.

“În interpretarea art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin. (2), art. 131 alin. (1), art. 133 şi art. 136 din Codul de procedură civilă, ce va determina competenţa materială procesuală a instanţei de control judiciar: competenţa materială procesuală a instanţei care a judecat litigiul în fond ori natura, obiectul sau valoarea pretenţiei deduse judecăţii?”.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Competența materială a cauzelor având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată să se pronunțe asupra unui recurs în intersul legii privind interpretarea unor dispozitii din Codul de procedura civilă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice Ştiri

A fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a ÎCCJ

A fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizată în 4 secţii – Secţia I civilă, Secţia a II – a civilă, Secţia penală, Secţia de contencios administrativ şi fiscal – şi Secţiile Unite, cu competenţă proprie.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost sesizată în vederea pronunţării, pe calea recursului în interesul legii, asupra următoarei probleme de drept:

În aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale?

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

RIL admis. Obligarea angajatorului la despăgubiri pentru toată perioada suspendării contractului de muncă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu un recurs in interesul legii privind o dispoziţie din Codul muncii.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Economie

RIL admis. Suspendarea de drept a căilor de atac declarate de debitorul societate de asigurare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează următoarea problemă de drept:
“Sunt suspendate de drept, în condiţiile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, căile de atac declarate de debitorul societate de asigurare/reasigurare faţă de care s-a deschis procedura falimentului, împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate acţiunile unui creditor/unor creditori introduse pe rolul instanţelor înaintea deschiderii acestei proceduri?”.

Categories
Articole Fiscalitate

RIL admis în materia procedurii de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează unele dispoziţii din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Obiectul sesizării

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Persoane juridice. Societăţi

RIL adimis. Judecătorul – sindic poate confirma planul de reorganizare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu dezlegarea unor chestiuni de drept privind Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.