Categories
Articole Contencios-administrativ

RIL admis. Interpretarea unei noţiuni din Legea contenciosului administrativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării pe calea recursului în interesul legii cu privire la următoarea problemă de drept:

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Formularea unei cereri de recuzare şi efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii

Instanţele judecătoreşti nu au un punct de vedere unitar în ceea ce
priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din
Codul de procedură civilă, în acest sens fiind sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Acţiunea civilă Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

Formularea unei cereri de recuzare nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii

ÎCCJ a admis un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi Ştiri

ICCJ. Suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice

Judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului, sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

RIL admis. Interpretarea sintagmei “până la soluţionarea contestaţiei la executare”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii.

Obiectul sesizării priveşte interpretarea şi aplicarea neunitară a sintagmei «până la soluţionarea contestaţiei la executare» din cuprinsul dispoziţiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă suspendarea executării se dispune până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare sau până la soluţionarea definitivă a acesteia.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

RIL admis. Încetarea de drept a mandatului de primar

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 1/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 277/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice

ÎCCJ. RIL admis cu privire la procedura falimentului

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii unde a reţinut că:

Categories
Articole Protecţie socială Social

ÎCCJ. Compensarea obligaţiei de întreţinere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a examinat recursul în interesul legii referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligaţiilor de întreţinere datorate de părinţi copiilor, atunci când copiii au fost separaţi, iar fiecare dintre părinţi prestează întreţinere copilului (copiilor) care nu locuieşte (locuiesc) împreună cu el.

Categories
Articole Profesii juridice

RIL admis. Acordarea pensiei de serviciu auditorilor publici externi!

În practica judiciară a luat naştere o divergenţă cu privire la persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi pentru o perioadă mai mare de 4 ani, dar mai mică de 14 ani şi care, fiind eliberate din funcţie din motive neimputabile lor, şi care aveau o altă ocupaţie la data îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare ori la data pensionării pot sau nu beneficia de pensia de serviciu.

Categories
Articole Drept civil

RIL admis. Interpretarea sintagmei “aceeaşi pricină”, care îl face pe judecător incompatibil!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii privind interpretarea unei dispoziţii din Codul de procedură civilă.