Categories
Articole Protecţie socială Social

ÎCCJ. Compensarea obligaţiei de întreţinere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a examinat recursul în interesul legii referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligaţiilor de întreţinere datorate de părinţi copiilor, atunci când copiii au fost separaţi, iar fiecare dintre părinţi prestează întreţinere copilului (copiilor) care nu locuieşte (locuiesc) împreună cu el.

Categories
Articole Profesii juridice

RIL admis. Acordarea pensiei de serviciu auditorilor publici externi!

În practica judiciară a luat naştere o divergenţă cu privire la persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi pentru o perioadă mai mare de 4 ani, dar mai mică de 14 ani şi care, fiind eliberate din funcţie din motive neimputabile lor, şi care aveau o altă ocupaţie la data îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare ori la data pensionării pot sau nu beneficia de pensia de serviciu.

Categories
Articole Drept civil

RIL admis. Interpretarea sintagmei “aceeaşi pricină”, care îl face pe judecător incompatibil!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii privind interpretarea unei dispoziţii din Codul de procedură civilă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Medici/personal medical Ştiri

Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională!

ÎCCJ a admis recent un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 26/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 27/2020.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

ÎCCJ. Interpretarea dispoziţiilor care reglementează taxele judiciare de timbru

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând interpretarea dispoziţiilor care reglementează taxele judiciare de timbru.

Categories
Articole Drept civil

RIL admis.Termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale pentru contravenţiile din domeniul construcţiilor

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unui recurs în interesul legii.

Obiectul recursului în interesul legii

Categories
Drept civil Ştiri

RIL admis privind taxele judiciare de timbru

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ÎCCJ. Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Încadrarea juridică a infracţiunii de furt săvârşite prin ruperea sistemului de siguranţă plasat pe bun

În practica judiciară naţională nu există un punct de vedere unitar cu privire la încadrarea juridică a infracţiunii de furt săvârşite prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranţă plasat pe bun.

În acest sens a fost formulat un recurs în interesul prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să soluţioneze acestă chestiune.

Categories
Articole Drept penal

Este posibilă aplicarea pedepselor accesorii în cazul dispunerii pedepsei amenzii?

Codul penal prevede că în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii unei zile – amendă îi corespunde o zi de închisoare.

Această prevedere a creat dificultăţi de interpretare în practica judiciară fiind sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra recursului în interesul legii.

Potrivit ştirilor juridice s-a arătat că în practica judiciară naţională nu există un punct de vedere unitar cu privire la următoarea problemă de drept: “dacă este posibilă aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, în cazul dispunerii unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii.”

Practica judiciară

Într-o primă orientare, s-a apreciat că, în cazul în care s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii, dacă s-a aplicat pedeapsa complementară, se aplică şi pedeapsa accesorie constând în interzicerea aceloraşi drepturi.

Într-o a doua orientare jurisprudenţială, s-a apreciat că aplicarea pedepsei accesorii este nelegală în cazul condamnării la pedeapsa amenzii penale, având în vedere prevederile art. 65 alin. (3) din Codul penal, aşa încât instanţele de judecată nu au aplicat inculpaţilor şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi prevăzute de art. 66 alin. (1) din Codul penal.

RIL admis

Prin Decizia nr. 29/2019 pulicată în Monitorul Oficial nr. 63/2020 s-a stabilit că pedeapsa accesorie cunoaşte o reglementare diferită faţă de cea actuală (Codul penal anterior), atât sub aspectul modului de aplicare, cât şi sub aspectul conţinutului, după cum aceasta însoţeşte pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii.

Recursul a fost admis şi s-a stabilit că aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii.