Tag-Archive for » registru «

Persoanele fizice care au obligatia intocmirii registrului de evidenta fiscala trebuie sa inscrie informatiile care stau la baza determinarii venitului net anual/pierderii nete anuale cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania si sa inregistreze venitului brut anual in functie de natura activitatii, pe fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii de venit.

Mentionam ca Registrul de evidenta fiscala se completeaza anual cu totalul veniturilor si totalul cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestora, in anul curent, pentru intreaga perioada de activitate desfasurata in anul fiscal precedent, pana la data depunerii Declaratiei privind venitul realizat din Romania, dar nu mai tarziu de termenul de depunere stabilit de lege, respectiv 25 mai. Mai mult …

Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare și întemeietorul științei politice, nutrea convingerea că nu există plăcere fără activitate și că plăcerea duce la desăvârșire orișice muncă. Lăsând la o parte faptul că există numeroși indivizi care-și găsesc plăcerea în cea mai nepăsătoare inactivitate, mai există și activități pe care cu greu îți poți imagina că le-ar face careva cu plăcere.

În tagma acestor activități mai greu aducătoare de plăcere, de pasiune, un loc de cinste este ocupat de către corvezile birocratice. Dar poate, cu timpul, te poți antrena chiar și să-ți placă să tot completezi la registre, evidențe și declarații fiscale (fiind șanse ceva mai mari să se petreacă un așa miracol dacă vei fi plătit pentru asta). Cinstit vorbind, există un milion (cel puțin) de activități mai plăcute. Mai mult …

Legislația fiscală se poate dovedi, pentru orice necunoscător în domeniu, un tărâm plin de capcane, de pericole ascunse. Este un tărâm în care orice pas greșit te poate face să te prăvălești în prăpastia dezastrului financiar. Nu-ți poți permite să greșești, atunci când te afli pe tărâmul fiscalității, întrucât erorile au consecințe care adeseori se agravează cu trecerea timpului. Amenzile, recalculările, reconsiderările, penalitățile, sumele de restituit, pot genera, fără dar și poate, veritabile dezastre financiare în viața contribuabilului persoană fizică sau juridică. În mod cert, pe tărâmul cu nisipuri mișcătoare al fiscalității, orice neinițiat are nevoie de o călăuză: consultantul fiscal!

Mai mult …

VOT - PARLAMENT
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a elaborat un registru de evidenţă a salariaţilor angajaţi pe baza unui contract individual de muncă, elementul de noutate a acestuia fiind ca este un registru de evidență a personalului plătit din fonduri publice
. Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaţilor, a fost adoptat de Executiv la data de 23 noiembrie 2016.

În consecinţă, fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa, completa și transmite registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice inspectoratului teritorial de muncă. Registrul va include date precum: elementele de identificare ale tuturor angajaților, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției.

În vederea facilitării transmiterii datelor în registrul privat/public de către angajatori, Ministerul va procura sau elabora un sistem informatic.

Între timp, Ministrului Muncii va elabora procedura de transmitere a datelor în registrul public, şi în terment de 10 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial, instituțiile/autoritățile trebuie să transmită datele referitoare la toate categoriile de personal plătit din fonduri publice, urmând ca la data realizării noului sistem informatic să se emită un nou ordin al ministrului muncii privind procedura de transmitere a datelor în registrul privat/public, aplicabilă tuturor angajatorilor privați și instituții/autorități publice.

O excepţie o reprezintă, instituțiile/autoritățile de apărare, ordine publică și siguranță națională care vor transmite date în registrul public pe baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Muncii, pentru protecție a datelor cu caracter personal și respectarea legislației privind protecția informațiilor clasificate.

Actul normativ mai prevede şi:
– obligarea angajatorilor de a elibera adeverință salariatului, odată cu încetarea contractului individual de muncă care să va conţine activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate;
– reducerea perioadei, de la 15 la 5 zile, în care Inspecția Muncii este obligată să ofere informații din registrul privat (REVISAL), la solicitare, privind activitatea desfășurată de aceasta, durata activității, salariu, vechimea în muncă și în specialitate, termen stabilit și în cazul registrului public.

ANCPI_logo_1
În şedinţa din 19 octombrie, Executivul a aprobat printr-o Hotărâre structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale.

Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale este un sistem de evidenţă şi consultare geospaţială a nomenclaturii stradale la nivel naţional.

Acesta este realizat, actualizat şi administrat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi se constituie exclusiv în format electronic.

Pentru asigurarea unei evidenţe unitare şi pentru actualizarea la zi a unui registru informatic la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să furnizeze elementele specifice nomenclaturii stradale şi să le introducă în sistemul RENNS.

descarcare-62Conform unui comunicat al Guvernului, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic a supus aprobării în şedinţa de Guvern Memorandumul cu tema: Instituirea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI).

Scopul actului normativ este creșterea calității politicilor publice inițiate de autorități, dar și ale unora noi care pot fi preluate din afara spectrului guvernamental.

La propunerea MCPDC, Guvernul face un prim pas în direcția stabilirii unor reguli asumate în interacțiunea dintre decidenții din Guvern și grupurile specializate din societate (din mediul de afaceri și ONG) cu scopul explicit de a crește, de o manieră transparentă și asumată, calitatea politicilor publice inițiate de Executiv sau preluate de mediul guvernamental. Ne aliniem practicilor europene și celor din SUA care și-au dovedit impactul pozitiv asupra calității deciziilor privind politicile publice, restul prevederilor legale prin care cetățenii în sens larg cunosc și comentează proiectele de acte normative (Legea nr. 52/2003) rămânând obligatorii.”, a precizat ministrul CPDC, Violeta Alexandru.

expert electoral
Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că, până la data de 29 august 2016, au fost validate 7.512 cereri de înscriere în Registrul electoral depuse de alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.

Dintre acestea, 5.627 menționează opțiunea pentru votul prin corespondență, iar 1.885 pentru votul în secțiile de votare.

Cererile de înscriere în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență au fost depuse în 38 de țări, iar cele cu opțiunea pentru votul în secțiile de votare au fost depuse în 31 de țări.

Singura localitate din străinătate unde a fost atins pragul minim de 100 de alegători înscriși în Registrul electoral necesar pentru organizarea unei noi secții de votare este Soroca, din Republica Moldova, în care s-au înscris înregistrat 115 cetățeni români cu drept de vot. În aceeași țară, foarte aproape de îndeplinirea acestei condiții legale este localitatea Căușeni, unde s-au înscris în Registrul electoral 95 de alegători.

Categorii: Alegeri, Ştiri  Etichete: , ,  Lasa un comentariu

universitate-studenti-600x400
Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, sistemul universitar românesc va fi informatizat complet.

Astfel, toate informaţiile cu privire la parcursul educaţional al studenţilor şi absolvenţilor de facultate vor fi cuprinse într-un registru online integrat ce va permite Guvernului să aibă o imagine de ansamblu asupra învăţământului superior.

În acest sens se vor elabora câteva platforme online care vor include date privind sistemul universitar din România.

Aşadar, proiectul de act normativ prevede elaborarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România care va cuprinde evidenţa studenţilor din registrele matricole ale universităţilor de stat, particulare acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu şi Registrului Educaţional Integrat care va cuprinde informaţii detaliate despre parcursul educaţional şi profesional al studenţilor şi absolvenţilor de facultate.

Accesul în cele două platforme se face prin autorizare şi autentificare, în baza unui cont protejat.

Buvinieta - o nouă taxă pentru toate autovehiculele care circulă în Bucureşti
Executivul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Actul normativ modifică legislaţia privind înmatricularea şi vânzarea vehiculelor şi a fost aprobat fără avizul Ministerului Transporturilor.

Potrivit ordonanţei de urgenţă, dovada certificării autenticităţii unui vehicul de către Registrul Auto Român se face de către instituţiile care se ocupă de operaţiuni de înmatriculare pentru o maşină utilizată, dobândită din străinătate.

De asemenea, pentru un vehicul înmatriculat în România, în momentul vânzării/cumpărării sale nu mai este necesar certificatul de autenticitate.

joc norocÎncepând cu 1 iulie 2016 organizatorii de jocuri de noroc folosesc registrele şi formularele reglementate prin Ordinul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 135/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 479/2016.

Astfel, prin acest act s-au aprobat Normele generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc. În funcţie de necesităţile acestora, modelele documentelor financiar-contabile specifice jocurilor de noroc pot fi adaptate de entităţi.

De asemenea, circuitul formularelor şi registrelor, dar şi numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii, aprobate de administratorul entităţii sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii respective. În cazul în care formularele şi registrele obligatorii sunt întocmite şi preluate în contabilitate prin folosirea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, semnătura nu mai constituie element obligatoriu.