Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional Transporturi

Cum vor fi utilizate datele despre clienții companiilor aeriene, în combaterea infracțiunilor?

Un binecunoscut proverb autohton spune că „paza bună trece primejdia rea”. Acum, în era globalizării, când legăturile dintre diferitele regiuni ale lumii se realizează din ce în ce mai lesne iar oamenii călătoresc mai mult ca niciodată, persoanele implicate în activități infracționale de mare periculozitate au identificat și deja exploatează din plin noile „oportunități” ce li se ivesc în cale, la tot pasul.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Guvernul a aprobat un proiect de lege care vine în întâmpinarea afacerilor în regim de franciză

Guvernul a aprobat un proiect de lege care vine în întâmpinarea afacerilor în regim de franciză. Actul normativ a decis înfiinţarea Registrului Naţional de Franciză, în care francizorii din România au posibilitatea de a înregistra gratuit un document de dezvăluire de informații (DI) conţinând date statistice utile vizând afacerea, în vederea informării întreprinzătorilor interesaţi de a deschide o astfel de afacere. Registrul va fi înfiinţat de către Asociaţia Română de Franciză în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Categories
Articole Fiscalitate

Întrebări şi răspunsuri ANAF cu privire la obligativitatea caselor de marcat cu jurnal electronic

Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

OUG nr. 44/2018 a prelungit termenul până la care pot fi folosite vechile case de marcat până la data de 31 orctombrie.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Relația Min. Finanțelor cu mediul asociativ. Cum e ținută evidența entităților ce activează în sfera de competență a MFP?

În epoca de apogeu a dezvoltării Imperiului Roman se zicea că „toate drumurile duc la Roma”. În ziua de azi, dacă stăm bine să cugetăm, toate drumurile românului, oricât ar fi de lungi și de întortocheate, ajung… la stat. La diversele autorități și instituții ale statului căruia îi suntem cetățeni! În activitatea desfășurată (și indiferent de domeniul de activitate), inclusiv asociațiile și fundațiile au de-a face, de obicei frecvent, cu instituțiile și autoritățile publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANAF: lămuriri privind Registrul de evidenta fiscala pentru contribuabili persoane fizice

Persoanele fizice care au obligatia intocmirii registrului de evidenta fiscala trebuie sa inscrie informatiile care stau la baza determinarii venitului net anual/pierderii nete anuale cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania si sa inregistreze venitului brut anual in functie de natura activitatii, pe fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii de venit.

Mentionam ca Registrul de evidenta fiscala se completeaza anual cu totalul veniturilor si totalul cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestora, in anul curent, pentru intreaga perioada de activitate desfasurata in anul fiscal precedent, pana la data depunerii Declaratiei privind venitul realizat din Romania, dar nu mai tarziu de termenul de depunere stabilit de lege, respectiv 25 mai.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii

Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice. Cine trebuie să-l completeze?

Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare și întemeietorul științei politice, nutrea convingerea că nu există plăcere fără activitate și că plăcerea duce la desăvârșire orișice muncă. Lăsând la o parte faptul că există numeroși indivizi care-și găsesc plăcerea în cea mai nepăsătoare inactivitate, mai există și activități pe care cu greu îți poți imagina că le-ar face careva cu plăcere.

În tagma acestor activități mai greu aducătoare de plăcere, de pasiune, un loc de cinste este ocupat de către corvezile birocratice. Dar poate, cu timpul, te poți antrena chiar și să-ți placă să tot completezi la registre, evidențe și declarații fiscale (fiind șanse ceva mai mari să se petreacă un așa miracol dacă vei fi plătit pentru asta). Cinstit vorbind, există un milion (cel puțin) de activități mai plăcute.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Camera Consultanţilor Fiscali are un nou Regulament de organizare şi funcţionare!

Legislația fiscală se poate dovedi, pentru orice necunoscător în domeniu, un tărâm plin de capcane, de pericole ascunse. Este un tărâm în care orice pas greșit te poate face să te prăvălești în prăpastia dezastrului financiar. Nu-ți poți permite să greșești, atunci când te afli pe tărâmul fiscalității, întrucât erorile au consecințe care adeseori se agravează cu trecerea timpului. Amenzile, recalculările, reconsiderările, penalitățile, sumele de restituit, pot genera, fără dar și poate, veritabile dezastre financiare în viața contribuabilului persoană fizică sau juridică. În mod cert, pe tărâmul cu nisipuri mișcătoare al fiscalității, orice neinițiat are nevoie de o călăuză: consultantul fiscal!

Categories
Organizare judiciară

Guvernul a elaborat Registrul public de evidenţă a salariaţilor

VOT - PARLAMENT
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a elaborat un registru de evidenţă a salariaţilor angajaţi pe baza unui contract individual de muncă, elementul de noutate a acestuia fiind ca este un registru de evidență a personalului plătit din fonduri publice
. Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaţilor, a fost adoptat de Executiv la data de 23 noiembrie 2016.

În consecinţă, fiecare instituție și autoritate publică are obligația de a înființa, completa și transmite registrul general de evidență a personalului plătit din fonduri publice inspectoratului teritorial de muncă. Registrul va include date precum: elementele de identificare ale tuturor angajaților, data angajării/numirii, funcția, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioada și cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detașării și data încetării funcției.

În vederea facilitării transmiterii datelor în registrul privat/public de către angajatori, Ministerul va procura sau elabora un sistem informatic.

Între timp, Ministrului Muncii va elabora procedura de transmitere a datelor în registrul public, şi în terment de 10 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial, instituțiile/autoritățile trebuie să transmită datele referitoare la toate categoriile de personal plătit din fonduri publice, urmând ca la data realizării noului sistem informatic să se emită un nou ordin al ministrului muncii privind procedura de transmitere a datelor în registrul privat/public, aplicabilă tuturor angajatorilor privați și instituții/autorități publice.

O excepţie o reprezintă, instituțiile/autoritățile de apărare, ordine publică și siguranță națională care vor transmite date în registrul public pe baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Muncii, pentru protecție a datelor cu caracter personal și respectarea legislației privind protecția informațiilor clasificate.

Actul normativ mai prevede şi:
– obligarea angajatorilor de a elibera adeverință salariatului, odată cu încetarea contractului individual de muncă care să va conţine activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate;
– reducerea perioadei, de la 15 la 5 zile, în care Inspecția Muncii este obligată să ofere informații din registrul privat (REVISAL), la solicitare, privind activitatea desfășurată de aceasta, durata activității, salariu, vechimea în muncă și în specialitate, termen stabilit și în cazul registrului public.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale

ANCPI_logo_1
În şedinţa din 19 octombrie, Executivul a aprobat printr-o Hotărâre structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale.

Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale este un sistem de evidenţă şi consultare geospaţială a nomenclaturii stradale la nivel naţional.

Acesta este realizat, actualizat şi administrat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi se constituie exclusiv în format electronic.

Pentru asigurarea unei evidenţe unitare şi pentru actualizarea la zi a unui registru informatic la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să furnizeze elementele specifice nomenclaturii stradale şi să le introducă în sistemul RENNS.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Instituirea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor

descarcare-62Conform unui comunicat al Guvernului, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic a supus aprobării în şedinţa de Guvern Memorandumul cu tema: Instituirea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI).

Scopul actului normativ este creșterea calității politicilor publice inițiate de autorități, dar și ale unora noi care pot fi preluate din afara spectrului guvernamental.

La propunerea MCPDC, Guvernul face un prim pas în direcția stabilirii unor reguli asumate în interacțiunea dintre decidenții din Guvern și grupurile specializate din societate (din mediul de afaceri și ONG) cu scopul explicit de a crește, de o manieră transparentă și asumată, calitatea politicilor publice inițiate de Executiv sau preluate de mediul guvernamental. Ne aliniem practicilor europene și celor din SUA care și-au dovedit impactul pozitiv asupra calității deciziilor privind politicile publice, restul prevederilor legale prin care cetățenii în sens larg cunosc și comentează proiectele de acte normative (Legea nr. 52/2003) rămânând obligatorii.”, a precizat ministrul CPDC, Violeta Alexandru.