A fost înființat Registrul naţional al profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar


Ordinul nr. 6173/2022 prevede constituirea Corpului naţional de profesori mentori din învăţământul preuniversitar şi înfiinţarea Registrului naţional al profesorilor mentori din învăţământul preuniversitar.

Registrul mentorilor este structurat pe niveluri de învăţământ/domenii tematice/discipline şi cuprinde totalitatea profesorilor mentori, cadre didactice care asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii de mentorat didactic în învăţământul preuniversitar.

Structura Registrului mentorilor este aprobată de conducerea Ministerului Educaţiei, actualizată periodic de direcţia responsabilă pentru dezvoltarea profesională continuă şi postată pe site-ul Ministerului Educaţiei, în secţiunea dedicată carierei didactice.

Cadrele didactice care au calitatea de profesor mentor coordonează organizarea şi desfăşurarea stagiului practic pedagogic din formarea iniţială şi/sau a stagiului practic pedagogic necesar ocupării unei funcţii didactice, în unităţi de învăţământ cu statut de şcoală de aplicaţie sau în consorţii şcolare coordonate de aceste unităţi de învăţământ.