Categories
Organizare judiciară

Metodologia de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic

A fost aprobată Metodologia de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist.

Potrivit Ordinului nr. 3393/2023 examenul de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist constă pentru toate specialităţile în susţinerea unei probe scrise, urmată de una sau două probe clinice şi o probă practică, conform prevederilor tematicilor aprobate pentru fiecare specialitate.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologie privind alegerea structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor de învăţământ superior

Metodologia – cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor de învăţământ superior a fost aprobată de Ordinul nr. 6227/2023.

Instituţiile de învăţământ superior elaborează şi aplică propria metodologie de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiei de învăţământ superior, al facultăţilor şi departamentelor, în conformitate cu prezenta metodologie – cadru.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia pentru înregistrarea şi înscrierea calificărilor din învăţământul superior

Ordinul nr. 4494/2023 prevede aprobarea Metodologiei pentru înregistrarea şi înscrierea calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS).

Prin înscrierea calificărilor în RNCIS, acestea sunt afişate public într-un registru naţional unic, fiind prezentate în relaţia lor cu competenţele aferente ocupaţiilor din piaţa muncii.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Metodologia privind măsurile de prevenire a violenţei domestice

Ordinul nr. 50/2023 prevede aprobarea Metodologiei privind măsurile de prevenire a violenţei domestice.

Obiectivele metodologiei vizează:
a) utilizarea unei abordări unitare pentru prevenirea violenţei domestice, înainte ca aceasta să apară;
b) reducerea inechităţilor bazate pe discriminarea pe criteriul de sex;
c) reducerea comportamentului antisocial al agresorilor;
d) reducerea costurilor şi consecinţelor economice şi sociale directe şi indirecte asociate cu violenţa domestică.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Metodologia de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică

Ordinul nr. 17/2023 prevede aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică.

Metodologia asigură cadrul metodologic specific necesar desfăşurării activităţii de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică de la nivelul ANRE şi stabileşte responsabilităţile, instrumentele de lucru utilizate şi rezultatele procesului de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Metodologia privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale

Metodologia privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană a fost aprobată de Ordinul nr. 10/2023.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Vor fi organizate concursuri în vederea ocupării posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog!

A fost aprobată metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist – şef în unităţile sanitare publice cu paturi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Ştiri

Metodologia care reglementează procesul de elaborare a unui standard ocupaţional, aprobată!

Metodologia care reglementează procesul de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a unui standard ocupaţional a fost aprobată de Ordinul nr. 6250/2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual

A fost aprobată Metodologia privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual.

Conform Ordinului nr. 6216/2022 consorţiul pentru învăţământ dual este o structură partenerială fără personalitate juridică, cu denumire proprie, constituită în baza unui contract de parteneriat.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobată Metodologia de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

Ordinul nr. 116/2022 prevede aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

Metodologia stabileşte modul de calcul al venitului reglementat necesar pentru achiziţia de către operatorul de transport şi sistem a serviciilor de sistem şi modul de calcul al tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem.