Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual

A fost aprobată Metodologia privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual.

Conform Ordinului nr. 6216/2022 consorţiul pentru învăţământ dual este o structură partenerială fără personalitate juridică, cu denumire proprie, constituită în baza unui contract de parteneriat.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobată Metodologia de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

Ordinul nr. 116/2022 prevede aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

Metodologia stabileşte modul de calcul al venitului reglementat necesar pentru achiziţia de către operatorul de transport şi sistem a serviciilor de sistem şi modul de calcul al tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social

Metodologia privind acordarea serviciilor de intervenţie timpurie pentru grupele de copii cu dizabilităţi

A fost aprobată Metodologia privind acordarea serviciilor de intervenţie timpurie pentru grupele de copii cu dizabilităţi senzoriale/dizabilităţi senzoriale multiple.

Ordinul nr. 3975/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 622/2022, prevede că scopul intervenţiei este de a dezvolta la maximum potenţialul copilului şi de a oferi suport psihopedagogic în formarea şi dezvoltarea de abilităţi funcţionale şi comportamente adaptative pentru a compensa în cât mai mare măsură posibil efectele dizabilităţii asupra dezvoltării acestuia.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia de elaborare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale

Hotărârea nr. 379/2022 prevede aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect reglementează metodologia de elaborare şi execuţie a programelor bugetare

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi execuţie a programelor bugetare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking

Ordinul nr. 3095/2022 prevede aprobarea Metodologiei privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Metodologia – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă

A fost aprobată Metodologia – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.

Ordinul nr. 3.102/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 171/2022, prevede că instituţiile de învăţământ superior elaborează şi aplică regulamentul propriu de organizare a admiterii la programele de studii oferite în concordanţă cu misiunea proprie, strategia instituţională, precum şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

A fost aprobată Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică

Ordinul nr. 11/2021 prevede aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost publicat ordinul care prevede învăţământ online până în februarie!

A fost publicat Ordinul nr. 3090/2021 care prevede că activităţile didactice care impun prezenţa fizică în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal a preşcolarilor şi elevilor se suspendă pentru perioada 11.01.2021 – 29.01.2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic

A fost aprobată Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022.

Ordinul nr. 5991/2020 prevede aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022.