Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost modificată Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 967 din data de 15 noiembrie 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 883/2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Învăţământ şi educaţie

Utilizarea auxiliarelor didactice în școlile din România. Ce prevede noua metodologie?

După cum bine spunea Seneca în urmă cu două milenii, omul nu învață pentru școală, ci spre a fi pregătit pentru viață. La școală, cerințele cărora trebuie să le facă față copiii noștri sunt din ce în ce mai numeroase și firesc ar fi, în aceste condiții, ca efortul depus de către cei mici să fie cu folos, pentru existența lor viitoare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Universităţile trebuie să modifice metodologiile proprii pentru a acorda burse pe perioada vacanţei

Ministrul Educaţiei a atras atenţia că bursele studenţeşti, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar, respectiv pe 12 luni, implicit şi pe perioada vacanţei de vară.

Acesta a declarat: “Urmare a intrării în vigoare, în luna iunie, a Legii 137/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, bursele studenţeşti, indiferent de categorie, se acordă „pe toată durata anului universitar (12 luni)”. În acest sens, după apariţia legii, Ministerul Educaţiei Naţionale a modificat metodologia-cadru de acordare a burselor prin ordinul de ministru nr. 4104/2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 523/05.07.2017, Partea I) şi a solicitat universităţilor, în data de 6 iulie 2017, să opereze modificările care se impun în metodologiile proprii”.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2017 – 2018, în dezbatere publică

minedMinisterul Educației a pus în dezbatere publică proiectul privind metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2017 – 2018.

Potrivit proiectului, pe 22 februarie se vor afișa circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Între 23 februarie — 2 martie se va organiza în fiecare unitate de învățământ “Ziua porților deschise”, în care părinții și copiii pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ.

Totodată, proiectul prevede că între 22 — 23 martie se va face afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificarea Ordinului privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, farmacist, biolog

medicina legalaMinisterul Sănătății a lansat în dezbatere publică un Proiect de HG privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi.

Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordinului MS nr. 869/2015 a fost întocmit în vederea sigurării unei mai bune transparenţe pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

Categories
Ştiri Transporturi

Metodologia de calcul şi tarifele maxime pentru transportul școlar

finante-shutterstockMetodologia de calcul şi tarifele maxime pentru transportul școlar au fost aprobate de Guvern.

Potrivit unui comunicat, actul normativ este complementar Ordonanței de Urgență aprobată în luna octombrie, prin care operatorii de transport rutier sunt obligați să emită abonamente pentru transportul elevilor, decontate integral din bugetul de stat pentru distanțe de până la 50 de kilometri.

Contractele de transport în curs, valabil încheiate, în baza cărora sunt practicate anumite tarife pentru serviciile publice de transport a elevilor, nu pot fi modificate până la ajungerea la termen decât prin acordul părților.

Tarifele maxime pentru abonamentele de transport școlar sunt valabile până la 1 septembrie 2017, se mai arată în comunicat. Ulterior, autoritățile competente în domeniu vor efectua o analiză amănunțită în vederea actualizării de către Guvern a nivelului tarifelor.

Categories
Medicamente Ştiri

Noua metodologie de stabilire a prețurilor maximale pentru medicamentele de uz uman

medicamentePrin hotărârea de Guvern, care reglementează o nouă metodologie de stabilire a prețurilor maximale pentru medicamentele de uz uman, probabilitatea ca medicamentele să fie disponibile, și la un preț accesibil, este mai mare comparativ cu vechea politică de prețuri, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

Cred că această îmbunătățire a politicii medicamentului este bine-venită. Sunt sigur că în forma actuală HG aduce ceva atât pentru medicamentele esențiale, cât și pentru medicamentele inovative, fie că vorbim despre vaccinuri, fie că vorbim despre medicamentele ieșite de sub patent, unde scăderea nu va fi bruscă, ci treptată. (…) Cred că aduce o îmbunătățire semnificativă și cred că vom avea un acces mai bun la medicamente decât până acum“, a mai spus Vlad Voiculescu.

De asemenea, ministrul a mai precizat că “politica medicamentului poate fi îmbunătățită, și poate fi îmbunătățită permanent în funcție de cum se mișcă piața”.

Categories
Legislaţie utilă Medicamente Ştiri

A fost adoptată Hotărârea privind modul de calcul al medicamentelor de uz uman

medicÎn şedinţa de astăzi a Guvernului a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România.

Prin intermediul acestei hotărâri s-a dorit asigurarea accesului mai uşor a pacienților la tratament și minimizarea riscului unei noi crize a medicamentelor.

În acest scop, începând cu 1 aprilie 2017, treptat, medicamentelul pentru care patentul a expirat (off-patent) se va ieftini cu 10% a , cu 10% în al doilea an și cu 15% în al treilea an. O altă clauză prevăzută în Hotărârea de guvern priveşte introducerea unei alte metode de calcul a prețului pentru medicamentele esențiale din lista Organizației Mondiale a Sănătății, care sunt compensate 100% în România.

Astfel, Ministerul Sănătății încearcă să ia toate măsurile necesare pentru a evita dispariția de pe piață a medicamentelor esențiale, majoritatea fiind medicamente ieftine, având prețul sub 50 de lei. Totodată va fi asigurată stabilitatea și predictibilitate cadrului legislativ și economic în privința medicamentelor eliberate pe bază de reteță.

În decurs de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se vor depune dosarele privind noile preţuri, ca la 1 martie 2017,  toate preţurile sa fie modificate, iar la 1 aprilie prețurile medicamentelor să intre în vigoare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Metodologia privind acreditarea şi evaluarea şcolilor doctorale, în dezbatere publică

metodologia

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de Metodologie privind acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale. Documentul este în dezbatere publică până pe 26 octombrie.

Metodologia este structurată pe trei mari domenii – capacitate instituţională, eficacitate educaţională şi management al calităţii – din care derivă criteriile şi indicatorii de performanţă.

Proiectul cuprinde opt articole şi o anexă unde sunt stipulate criteriile şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a unei şcoli doctorale.

Potrivit proiectului, evaluarea şcolilor doctorale este realizată de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii din ţară sau străinătate, înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Regulament de organizare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății

alerta-medicii-de-familie-820x300-660x375Ministerul Sănătății a supus spre consultare publică Proiectul de Ordin privind componenţa, atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății.

Potrivit actului normativ, au fost propuse:
a) Existența unui perioade intermediare, limitate în timp, de organizare a comisiilor de specialitate doar prin numirea membrilor de către ministrul sănătății;
b) Deschiderea posibilităților de integrare în activitatea unui for decizional de înaltă specializare prin participarea personalităților din mediul academic, de cercetare, medical sau universitar;
c) Selecția membrilor comisiilor de specialitate în baza unor criterii clare de competență, profesionalism și integritate;
d) Stabilirea unor reguli clare de subordonare, comunicare și finanțare a activităților comisiilor de specialitate;
e) Gestionarea mai bună a responsabilităților în fața riscului unui conflict de interese.

Totodată, documentul cuprinde metodologia necesară pentru acordarea indemnizației prevăzute în alin. 3, art. 16 din legea 95/2006. Astfel, fiecărui membru al comisiilor de specialitate i se va putea acorda o indemnizație lunară în cuantum de 10% din indemnizația secretarului de stat. Având în vedere această prevedere legală, valoarea lunară a indemnizației primite de un secretar de stat (7500 lei), numărul membrilor unei comisii de specialitate (8) și numărul comisiilor de specialitate aprobate prin prezentul ordin (54) se poate evalua și impactul bugetar al acestei măsuri. Prin urmare, pentru funcționarea lunară a tuturor comisiilor de specialitate, Ministerul Sănătății ar putea plăti 320.000 lei iar anual nivelul maxim al indemnizațiilor acordate poate fi de 3.850.000 lei.