Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Sistemul de distincţii militare din MApN

Ordinul nr. 126/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2022 a fost suplimentat

Hotărârea nr. 858/2022 aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2022 cu suma de 149 mii lei, credite bugetare şi credite de angajament, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Protocol de colaborare în domeniul învăţământului militar între România şi Republica Moldova

A fost semnat un Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar.

Hotărârea nr. 735/2022 prevede că anual, până la 30 ianuarie, partea care primeşte transmite oferta educaţională care va cuprinde: criteriile şi baremele de admitere, obiectivele şi perioada de desfăşurare a programelor de studii, instituţia de învăţământ organizatoare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

MApN va organiza examen pentru posturile ocupate în perioada stării de alertă

Unităţile militare din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale organizează examen în vederea ocupării posturilor, pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID – 19, a ocupat fără concurs, pe perioadă determinată, posturi de execuţie permanente.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Condiţii noi pentru ocuparea posturilor permanente din MApn în structurile de reprezentare naţională în străinătate

Au fost modificate Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Social Ştiri

Casa de pensii sectorială a MApN are un nou regulament de funcţionare

Ordinul nr. 188/2021 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat Ghidul de clasificare a informaţiilor secrete de stat în MApN

Ordinul nr. 191/2021 prevede aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor secrete de stat în Ministerul Apărării Naţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Instrucţiunile privind reglementarea activităţilor care vizează participarea MApN la nivelul Agenţiei Europene de Apărare

Scopul instrucţiunilor este acela de a reglementa cadrul instituţional intern pentru desfăşurarea activităţilor asociate participării MApN, în relaţia cu Agenţia Europeană de Apărare/European Defence Agency precum şi pentru implementarea iniţiativelor Uniunii Europene.

Categories
Drept penal

Regulamentul educaţiei fizice militare a suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 524/2021 a fost publicat Ordinul nr. 99/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind ocuparea de către personalul MApN a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate

Ordinul nr. 37/2021 a suspendat, până la data de 30 iunie 2021, aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015.