Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico – economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

În Monitorul Oficial nr. 821/2020 a fost publicat Ordinul nr. 167/2020 privind Competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico – economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Direcţia informare şi relaţii publice este structura centrală a MApN

În Monitorul Oficial nr. 787/2020 a fost publicat Ordinul nr. 162/2020 pentru modificarea art. 7 din Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.103/2020.

Categories
Organizare judiciară

Noutăţi privind Normele de organizare a concursurilor din cadrul MApN

În Monitorul Oficial nr. 673/2020 a fost publicat Ordinul nr. 145/2020 pentru modificarea şi suspendarea unor prevederi ale Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale

În Monitorul Oficial nr. 474/2020 a fost publicat Ordinul nr. 103/2020 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Legea privind organizarea Ministerului Apărării Naţionale a suferit unele modificări

Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale a fost modificată de OUG nr. 71/2020.

Se prevede că Direcţia medicală este asimilată structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost modificat modul de acordare a locuinţelor de serviciu administrate de MApN

În Monitorul Oficial nr. 365/2020 a fost publicat Ordinul nr. 87/2020 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ştiaţi că pentru apărarea onoarei cadrelor militare se constituie consilii de onoare?

Pentru apărarea onoarei cadrelor militare se constituie consilii de onoare, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având competenţa de a analiza faptele cadrelor militare sesizate ca abateri de la disciplina militară şi de a individualiza sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Asociaţiile de utilitate publică care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale MApN sunt sprijinite de stat

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale a suferit recent unele modificări.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

A fost modificat statutul cadrelor militare. Care sunt modificările?

Legea spune clar, concis: „cadrele militare sunt în serviciul națiunii”. De acest lucru trebuie să se țină seama atât în momentul în care se vorbește despre drepturile, cât și despre obligațiile militarilor. Viața ostășească oferă o mulțime de satisfacții și momente memorabile – prin frumusețea lor, însă nu-i lipsită de clipe dificile, pericole și nici de restricții.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

La nivelul MApN a fost adoptat Regulamentul pentru elaborarea proeictelor de acte normative

A fost aprobat Regulamentul privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern.