Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noutăți privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

Legea nr. 194/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.

Se prevede că Statul Major al Apărării are în subordine, pe lângă tipurile de structuri și structura de forţe, Universitatea Naţională de Apărare «Carol I» şi Academia Tehnică Militară «Ferdinand I».

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Piaţa muncii Ştiri

Procedura internă de recrutare în unitățile militare care derulează proiecte finanţate din fonduri europene

Ordinul nr. 119/2023 prevede aprobarea Procedurii interne de recrutare şi selecţie, în vederea ocupării posturilor înfiinţate în afara organigramei, în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale care derulează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi reziliență.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice Ştiri

Instrucţiuni privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în MApN

Activitatea legislativă, de reprezentare şi asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale este desfăşurată de către consilierii juridici încadraţi în Direcţia generală juridică, unităţi, instituţii şi formaţiuni militare fără personalitate juridică, precum şi în alte structuri cu personalitate juridică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate de către personalul MApN

Pentru executarea misiunilor în străinătate Statul Major al Forţelor Aeriene elaborează proiecte de state de organizare pentru misiuni, în care sunt prevăzute tipurile de funcţii, diferenţiate pe categorii de personal, grade militare, arme, specialităţi militare, studii şi coeficienţi.

Categories
Internaţional Ştiri

Acord administrativ între Agenția Europeană de Apărare și Ministerul Apărării al Statelor Unite

Consiliul a aprobat proiectul de acord administrativ între Agenția Europeană de Apărare (AEA) și Ministerul Apărării al Statelor Unite în vederea semnării acestuia.

Scopul acestui acord este de a furniza un cadru pentru schimbul de informații și pentru examinarea posibilităților de cooperare dintre AEA și Ministerul Apărării al Statelor Unite.

Acordul confirmă importanța parteneriatului transatlantic în materie de securitate și apărare și reflectă importanța unei apărări europene mai puternice și mai capabile, care să contribuie la securitatea globală și transatlantică și să fie complementară față de NATO.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Programe de sănătate Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Unităţile sanitare ale MApN asigură servicii de diagnostic

În vederea limitării răspândirii efectelor generate de epidemii sau pandemii, prin unităţile sanitare ale Ministerului Apărării Naţionale se asigură servicii de diagnostic, în baza recomandărilor emise de autorităţile cu atribuţii în asistenţa de sănătate publică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” se poate asocia, cu avizul consultativ al Colegiului MApN!

Ordinul nr. 183/2022 prevede completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013.

Se prevede că Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” se poate asocia, cu avizul consultativ al Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, cu terţe persoane juridice, publice sau private, în vederea constituirii unei asociaţii fără scop patrimonial, având ca obiect participarea la competiţii sportive.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Sistemul de distincţii militare din MApN

Ordinul nr. 126/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2022 a fost suplimentat

Hotărârea nr. 858/2022 aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2022 cu suma de 149 mii lei, credite bugetare şi credite de angajament, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Protocol de colaborare în domeniul învăţământului militar între România şi Republica Moldova

A fost semnat un Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar.

Hotărârea nr. 735/2022 prevede că anual, până la 30 ianuarie, partea care primeşte transmite oferta educaţională care va cuprinde: criteriile şi baremele de admitere, obiectivele şi perioada de desfăşurare a programelor de studii, instituţia de învăţământ organizatoare.