Modificări ale Legii privind statutul cadrelor militare în contextul crizei de personal!


Legea privind statutul cadrelor militare a fost modificată și completată de OUG. nr. 28/2024.

Actul normativ aprobat se circumscrie demersurilor de consolidare a capacității de asigurare cu resurse umane a structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Se are în vedere formarea subofițerilor având ca sursă de proveniență inclusiv soldați și gradați profesioniști care au absolvit studii liceale, nu doar cei care au absolvit studii postliceale sau superioare. De asemenea, subofițerii sanitari pot fi formați în învățământul civil cu profil medical, atât în cel postliceal cât și în cel superior.

În același timp, dată fiind posibilitatea formării ofițerilor în instituții civile de învățământ superior, se stabilește regula potrivit căreia primul grad de ofițer se acordă la absolvirea anului IV de studii, similar absolvenților instituțiilor militare de învățământ.

Toți studenții și elevii școlarizați în instituții civile de învățământ pentru nevoi ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională încheie contracte cu instituția militară, cu o durată inițială de 8 ani, la fel ca cei admiși în instituțiile militare de învățământ.

Cu excepția Ministerului Apărării Naționale, în toate celelalte instituții ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională se elimină limita de vârstă de 45 de ani până la care persoanele cu pregătire adecvată pot deveni cadre militare în activitate.

Demersul legislativ are ca efect imediat reducerea semnificativă a deficitului de încadrare cu subofițeri și, implicit, creșterea capacității de reacție a unităților militare la schimbările imprevizibile ale mediului de securitate.