Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulament privind constatarea contravenţiilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

Regulamentul privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar a fost pus în de Ordinul nr. 1235/2022.

Prezentul regulament stabileşte regimul de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

A fost aprobat Programul de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare

În Monitorul Oficial nr. 1257/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 1302/2021 privind aprobarea Programului de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Un nou Regulament de organizare a Consiliului Naţional din Domeniul Feroviar

Ordinul nr. 927/2021 prevede punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri Transporturi

Regulamentul de organizare a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

Potrivit Ordinului nr. 927/2021 se pune în aplicare Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Un proiect prevede modificarea Regulamentului privind specificațiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/777 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificaţiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/880/UE.

Categories
Ştiri Transporturi

Organismele de evaluare a conformităţii din domeniul feroviar sunt monitorizate cel puţin o dată pe an!

A fost aprobată Metodologia privind evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii din domeniul feroviar de către Ordinul nr. 1631/2020.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

A fost publicată Hotărârea privind interoperabilitatea sistemului feroviar

În Monitorul Oficial nr. 112/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

Categories
Articole Transporturi

Norme noi pentru eliberarea autorizaţiilor de siguranţă administratorului de infrastructură feroviară

Pentru a i se permite să administreze şi să exploateze o infrastructură feroviară, administratorul de infrastructură feroviară trebuie să obţină o autorizaţie de siguranţă eliberată de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române – AFER.

În Monitorul Oficial nr.80/2020 a fost publicat Ordinul nr. 232/2020 pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România.

Categories
Ştiri Transporturi

A fost înfiinţat Centrul Muzeal al Locomotivelor

In județul Cluj, municipiul Dej, comuna Cuzdrioara, se înfiinţează Centrul Muzeal al Locomotivelor, structură de expunere a materialului rulant de cale ferată, de promovare a istoriei și tehnicii feroviare, de importanță națională, în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române aflat în structura Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor.

Categories
Activităţi industriale Ştiri

Mai multe acte normative din domeniul construcţiilor au fost modificate!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.795 din data de 18 septembrie 2018 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor.

În contextul acordului de parteneriat încheiat cu Uniunea Europeană și Cărții albe a transporturilor, și a obligației de a finanța, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile, și de a finaliza cu prioritate proiectele de infrastructură transeuropeană de transport situate pe rețeaua TEN-T Core și pe rețeaua TEN-T Comprehensive.