Categories
Economie Ştiri Transporturi

A fost publicată Hotărârea privind interoperabilitatea sistemului feroviar

În Monitorul Oficial nr. 112/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

Categories
Articole Transporturi

Norme noi pentru eliberarea autorizaţiilor de siguranţă administratorului de infrastructură feroviară

Pentru a i se permite să administreze şi să exploateze o infrastructură feroviară, administratorul de infrastructură feroviară trebuie să obţină o autorizaţie de siguranţă eliberată de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române – AFER.

În Monitorul Oficial nr.80/2020 a fost publicat Ordinul nr. 232/2020 pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România.

Categories
Ştiri Transporturi

A fost înfiinţat Centrul Muzeal al Locomotivelor

In județul Cluj, municipiul Dej, comuna Cuzdrioara, se înfiinţează Centrul Muzeal al Locomotivelor, structură de expunere a materialului rulant de cale ferată, de promovare a istoriei și tehnicii feroviare, de importanță națională, în subordinea Muzeului Căilor Ferate Române aflat în structura Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor.

Categories
Activităţi industriale Ştiri

Mai multe acte normative din domeniul construcţiilor au fost modificate!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.795 din data de 18 septembrie 2018 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor.

În contextul acordului de parteneriat încheiat cu Uniunea Europeană și Cărții albe a transporturilor, și a obligației de a finanța, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile, și de a finaliza cu prioritate proiectele de infrastructură transeuropeană de transport situate pe rețeaua TEN-T Core și pe rețeaua TEN-T Comprehensive.

Categories
Ştiri

Comisia Europeană actualizează normele europene privind drepturile călătorilor

Comisia Europeană (CE) actualizează normele europene privind drepturile călătorilor din transportul feroviar pentru a-i proteja mai bine pe aceștia în caz de întârziere, anulare de curse sau discriminare, se arată într-un comunicat al forului comunitar dat publicității.

Călătorii din transportul feroviar ar trebui să fie pe deplin protejați, indiferent de destinația lor în UE. De asemenea, Comisia urmărește garantarea informării adecvate a călătorilor și îmbunătățirea în mod semnificativ a drepturilor călătorilor cu handicap sau cu mobilitate redusă. În același timp, propunerea CE este proporțională și recunoaște faptul că operatorii feroviari pot, în anumite circumstanțe stricte, să fie scutiți de obligația de despăgubire a călătorilor în caz de întârziere.

Categories
Ştiri Transporturi

Lansarea apelurilor de proiecte pe Programul Operațional Infrastructură Mare

externe-autostraziApeluri de proiecte pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), în valoare de aproximativ 6,7 miliarde euro, vor fi lansate în luna mai, de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Astfel, pentru transportul rutier vor fi alocate apeluri în valoare de peste 3,48 miliarde euro, iar beneficiar eligibil va fi CNADNR, pentru transportul feroviar, al cărui beneficiar va fi CFR, Ministerul Transporturilor și Autoritatea pentru Reformă Feroviară vor fi lansate apeluri de peste 1,97 miliarde euro.

Infrastructura de transport naval va primi un buget alocat prin POIM de peste 325 milioane euro, beneficiar fiind Administrațiile Portuare, Metrorex va avea un buget alocat de 726,2 milioane euro.

De asemenea:
– infrastructura aeroportuară va primi 56,7 milioane euro;
– creșterea gradului de siguranță a transportului – 90,8 milioane euro;
– infrastructura aferentă punctelor vamale – circa 22,7 milioane euro.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Transporturi

Călătorii cu transportul feroviar fără drepturi încă 5 ani

tren-turisti-660x340

Aplicarea regulamentului european privind protecţia drepturilor călătorilor care utilizează transportul feroviar se amână cu încă 5 ani.

Documentul a intrat în vigoare în decembrie 2009, dar guvernul de atunci a obținut o derogare pe 5 ani până la 3 decembrie 2014, acuma însă, Ministerul Transporturilor propune amânarea cu încă cinci ani, până în 2019, aducând ca temei „lipsa banilor pentru despăgubiri şi compensaţii“, dar şi „infrastructura deficitară“. Cel mai îndepărtat termen de aplicare al actului (deadline final) este decembrie 2019.

Regulamentul se referă la răspunderea pentru întârzieri, pierderea legăturii şi anulările, rambursarea şi redirecţionarea călătorilor şi despăgubirile pentru preţul biletului de transport. Aprobarea actului normativ va permite asigurarea drepturilor călătorilor din transportul feroviar şi în traficul naţional prin aplicarea aceloraşi dispoziţii ca şi în traficul internaţional, dar şi îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor feroviare.

Neîndeplinirea tuturor prevederilor Regulamentului CE de către companiile feroviare peste 5-10 ani atrage sancţiuni de tip infringement asupra României.

Categories
Ştiri Transporturi

Transportatorii feroviari vor plăti despăgubiri mai mari

1
Limita maximă a despăgubirilor plătite de transportatorul feroviar persoanelor aflate în întreținerea călătorului care a decedat într-un accident feroviar s-a majorat de la 75.000 de euro la 190.000 de euro.

Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul, rănirea sau orice altă vătămare a sănătății călătorului, provocate printr-un accident în legatură cu exploatarea feroviară, produs în timpul cât călătorul se află în trenuri sau când iese sau intra din spațiile aferente operatorului, conform legislației în vigoare.

Limita maximă a sumei globale a fost majorată recent, prin OG nr. 26/2014, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 632 din 29 august 2014 ,astfel, aceasta a crescut de la 75.000 de euro la 195.000 de euro.

În noile reglementari, se arată, mai nou,că se fixează pentru fiecare călător o limită maximă în lei a echivalentului de 190.000 euro în suma globală sau sub forma de rentă anuală corespunzătoare acestei sume globale.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române în vizorul MTI

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a publicat pe site-ul propriu proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OG nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, pentru dezbatere publică. Contravaloarea legitimaţiilor de călătorie eliberate, în baza ordonanţei, salariaţilor Autorităţii Feroviare Române (AFER), membrilor acestora de familie precum şi salariaţilor şi membrilor de familie ai altor instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea MTI, ai grupurilor şcolare industriale de transporturi căi ferate, ai grupurilor şcolare de material rulant pentru
transporturi feroviare şi ai Clubului Sportiv Rapid Bucureşti se suportă din bugetul MTI. Autoritatea Feroviară Română fiind autoritate cu profil feroviar aflată în subordinea MTI, se finanţează din venituri proprii. Prin urmare, contravaloarea legitimaţiilor de călătorie pentru salariaţi şi membrii acestora de familie, în cuantum de peste 1.500.000 lei (fără TVA) anual, poate fi decontată din veniturile proprii ale acesteia, degrevând bugetul ministerului de această cheltuială. De asemenea se propune clarificarea vârstei până la care se  cordă permisele de călătorie şcolară, precum şi pentru alinierea la reglementările internaţionale conform cărora se acordă facilităţi tinerilor până la vârsta de 26 de ani.
Aceste modificări au scopul de a reduce cheltuielile din bugetul MTI cu circa 2,70 milioane lei, anual.