Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se dorește dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

Se înfiinţează Comitetul Intersectorial pentru Educaţie Timpurie (CIET), cu atribuţii privind elaborarea şi operaţionalizarea măsurilor din Programul – cadru şi din Planul operaţional de implementare a măsurilor.

Ordinul nr. 6424/2022 că CIET se întruneşte lunar şi elaborează, anual, un raport cu privire la stadiul implementării măsurilor din Programul – cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţie timpurie.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor de educaţie timpurie complementare

A fost aprobată Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor de educaţie timpurie complementare şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţie.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară a fost aprobată de Ordinul nr. 4869/2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Standarde privind materialele de predare – învăţare în educaţia timpurie

Ordinul nr. 4143/2022 prevede aprobarea Standardelor privind materialele de predare – învăţare în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie a copiilor de la naştere la 6 ani.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii

Modalitatea de completare a formularului 711 “Declaraţie de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie”

Ordinul nr. 653/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 429/2021, prevede aprobarea modelului şi a modalităţii de depunere şi gestionare a formularului 711 “Declaraţie de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie”.

Declaraţia de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie se utilizează de către contribuabilii care au efectuat, în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, cheltuieli cu educaţia timpurie care depăşesc impozitul pe profit datorat.

Categories
Articole Fiscalitate Ştiri

Termenul de depunere a declaraţiei de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie!

Datorită modificărilor legislative a apărut necesitatea instituirii unei proceduri de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie care depăşesc impozitul pe profit datorat.

OUG nr. 30/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 423/2021, prevede unele măsuri fiscale.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modelul Declaraţiei de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie se află în fază de proiect

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat un proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 711 “Declaraţie de regularizare pentru cheltuielile cu educaţia timpurie”.