Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul UE a decis să prelungească măsurile restrictive ca răspuns la încălcările grave ale drepturilor omului în Iran

Consiliul UE a decis să prelungească până la 13 aprilie 2022 măsurile sale restrictive ca răspuns la încălcări grave ale drepturilor omului în Iran. Aceste măsuri constau într-o interdicţie de călătorie şi o îngheţare a activelor, precum şi o interdicţie privind exporturile către Iran de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă şi de echipamente pentru monitorizarea telecomunicaţiilor.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezintat o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE

Comisia Europeană a prezintat o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

CCR. Posibilitatea dispunerii de măsuri restrictive în perioada stării de alertă!

Posibilitatea de restrângere a unor drepturi în această perioadă a ridicat mai multe critici fiind sesizată şi Curtea Constituţională.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 prin raportare la art. 1 alin. (4) şi (5), art. 53 şi art. 61 alin. (1) din Constituţie sunt neconstituţionale întrucât permit dispunerea unor măsuri de restrângere a exerciţiului unor drepturi fundamentale prin acte administrative (regulamente, planuri, programe sau documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispoziţii) emise de organe eminamente administrative (Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă).

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Pe durata stării de alertă a fost suspendat orice tip de concurs în instituţiile publice!

Pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii au fost instituite măsuri în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei, a unor măsuri temporare şi, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii, inclusiv prin restrângerea exerciţiului altor drepturi şi libertăţi fundamentale.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Hotărârea privind programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi va suferi modificări

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

De centrele de zi vor beneficia persoane cu dizabilităţi care vor fi dezinstituţionalizate din structurile de tip vechi precum şi persoane cu dizabilităţi din comunităţile respective, cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea.

De centrele respiro vor beneficia persoane cu dizabilităţi din comunităţile respective, cărora în prezent nu li se oferă servicii prin care să se prevină instituţionalizarea.

Prin programul de interes naţional se propune dezvoltarea de locuinţe protejate care facilitează procesul de integrare în comunitate facând tranziţia de la instituţiile de tip vechi, prin dobândirea de deprinderi, competenţe şi abilităţi necesare integrării

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Sancţiuni

Ce drepturi au persoanele conduse la secția de poliție? În ce situații poate fi legitimat un cetățean?

Să fii polițist nu-i ușor… După cum nu este prea plăcut nici să ai de-a face cu poliția, dacă ai încălcat legea! Pentru un polițist ce desfășoară „muncă de stradă”, interacțiunile cu tot soiul de indivizi recalcitranți, necooperanți sunt ceva aproape firesc. Însă modul de intervenție al polițistului actual trebuie să fie complet diferit de practicile abuzive de odinioară, când ploua (uneori torențial) cu bastoane de cauciuc, peste vinovați și peste nevinovați. Niciun polițist din ziua de azi nu-și dorește să fie asemuit milițienilor de pe vremuri, așa că situațiile conflictuale trebuie gestionate prudent, cu tact, fiind evitată orice purtare abuzivă. Polițiști și cetățeni, cu toții trebuie să respecte legea!

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

La nivel european se doreşte îmbunătăţirea drepturilor lucrătorilor

Deputații europeni urmează să voteze privind acordul provizoriu încheiat cu miniștrii UE referitor la noile drepturi minime pentru toți angajații. Această legislație acordă noi drepturi angajaților cu contracte de muncă atipice și celor ce au locurile de muncă neobișnuite, precum lucrătorii independenți sau angajații pe termen scurt, fenomen ce este cunoscut la nivelul forței de muncă drept „gig economy” sau economia activităților mărunte, potrivit unui comunicat.

Categories
Organizare judiciară

Un proiect modifică Legea privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor

Ministerul Justiției a anunțat că în Ședința de Guvern, din data de 3 aprilie 2019, a fost aprobat proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit unui comunicat.

Proiectul are ca scop transpunerea Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

A fost aprobat Statutul inspectorului de muncă!

Inspectorul de muncă exercită prerogativele funcţiei urmărind asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei prin luarea măsurilor prevăzute de lege, în principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, restricţionarea comercializării produselor neconforme, precum şi pentru prevenirea şi combaterea discriminării pe piaţa muncii.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional Transporturi

Cum vor fi utilizate datele despre clienții companiilor aeriene, în combaterea infracțiunilor?

Un binecunoscut proverb autohton spune că „paza bună trece primejdia rea”. Acum, în era globalizării, când legăturile dintre diferitele regiuni ale lumii se realizează din ce în ce mai lesne iar oamenii călătoresc mai mult ca niciodată, persoanele implicate în activități infracționale de mare periculozitate au identificat și deja exploatează din plin noile „oportunități” ce li se ivesc în cale, la tot pasul.