Tag-Archive for » drepturi «

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în următoarele cauza împotriva României:

1. SC Scut SA v. România

Curtea a constatat încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, motiv pentru care au fost acordați 14200 EUR cu titlul de daune materiale și 1400 EUR cheltuieli de judecată. Mai mult …

Aşa cum anunţem în ştiri anterioare, legea drepturilor de autor a suferit modificări recente după un lung proces legislativ.

În Monitorul Oficial nr. 268/2018 a fost publicată Legea nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Mai mult …

Curtea Constituţională restricţionează obţinerea de către SRI a mandatelor de interceptare pe siguranţă naţională, declarând neconstituţional un articol în baza căruia acestea erau solicitate şi aprobate.

Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a decis că sintagma „aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români” cuprinsă în art.3 lit.f) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României este neconstituţională. Mai mult …

Statul român se situează pe primul loc în privinţa plângerilor depuse împotriva sa la CEDO. Reclamaţile depuse de români reprezintă 17,6% din totalul dosarelor de pe rolul acestei instanţe, a anunţat preşedintele CEDO, Guido Raimondi, la conferinţa de presă de prezentare a raportului Curţii pe anul 2017.

Potrivit acestuia, în cazul României este vorba aproape în exclusivitate de probleme legate de aglomeraţia din închisori. Mai mult …

S-ar putea spune că sistemul de pensii publice se bazează pe o schemă financiară prin care orice salariat este obligat prin lege să economisească pentru bătrânețe. O bătrânețe la care n-ajunge toată lumea, din motive arhicunoscute. Se știe, foarte bine, și unde ajung banii care îi sunt reținuți, lună de lună, fiecărui angajat, pentru viitoarea (și ipotetica) sa pensie „publică”: nu sunt depuși, undeva, pe numele angajatului cu pricina, ci sunt dirijați către pensiile aflate în plată. Mai mult …

Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Public au elaborat protocolul care va sta la baza educaţiei juridice în şcoli.

Educaţia juridică în şcoli va fi adaptată, potrivit prezentului protocol, la realităţile cu care se confruntă elevii zi de zi. Ei îşi vor cunoaşte mai bine drepturile dar şi obligaţiile de cetăţeni. Conceptul de educaţie juridică în şcoli este menit să promoveze statul de drept și democrația în societate, în general, și în rândul tinerelor generații, în special, prin comunicarea de noțiuni de educație juridică adaptate la nivelurile de învățământ primar, secundar și liceal, într-o manieră atractivă care să conțină informații relevante pentru elevi și profesori. Mai mult …

J

De-ar fi să-i dăm crezare lui François de la Rochefoucauld, „pentru cei mai mulți oameni, iubirea de dreptate nu semnifică altceva decât frica de a suferi de pe urma injustiției”. În căutarea justiției, oamenii pot să bată ani la rând drumurile către instanțe, mai ales dacă sunt convinși pe deplin că dreptatea e de partea lor. Mai mult …

medicinaProiectul de Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 Ministrul Sănătăţii, a fost publicat, spre dezbatere publică, de Ministerul Sănătății.

Astfel, se propune o serie de noi reglementări, cum ar fi: consimţământul pacienţilor pentru fotografiere sau filmare în unităţile sanitare, consimţământul acestora la participarea la învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică, consimţământul privind comunicarea către pacient a datelor cu caracter confidenţial privind starea sa de sănătate, acordul pacientului privind comunicarea către alte persoane a datelor cu caracter confidenţial privind starea sa de sănătate, consimţământul privind decizia pacientului de a nu fi informat în cazul în care informaţiile prezentate i-ar cauza suferinţă, decizia pacientului de a nu permite accesul altei persoane la datele cu caracter confidenţial privind starea sa de sănătate şi decizia privind retragerea acordului pacientului asupra accesului altei persoane la datele cu caracter confidenţial privind starea sa de sănătate.

muncaProiectul de lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii a fost aprobat de Guvern.

Actul normativ conţine o serie de măsuri menite să asigure respectarea drepturilor salariaţilor detaşaţi în alte state membre UE, precum și mecanisme de colaborare între instituțiile naționale și cele similare din statele europene, care controlează modul de aplicare al acestor măsuri.

Potrivit Guvernului, prin proiectul de lege se transpune în legislația națională Directiva 2014/67/UE.

Un aspect important al proiectului de act normativ reprezintă consolidarea cooperării administrative între autoritățile competente ale statelor membre responsabile de problematica detașării transnaționale.

De asemenea, mai este stabilită o listă orientativă de elemente faptice care sprijină inspectorii de muncă în cadrul activităţii de verificare şi control, în scopul identificării situaţiilor care reprezintă o detaşare transnaţională şi pentru a preveni abuzurile şi eludările regulilor specifice detaşării.

militari romani

Modul în care un popor își cinstește eroii și își cunoaște istoria spune multe despre gradul de cultură al acestuia. În prezent, deși nu suntem în război cu nimeni, plătim cu viața ajutorul pe care îl dăm altor state în lupta acestora.

O știre care cade ca un trăsnet anunță că unul sau mai mulți români și-au pierdut viața pe câmpul de luptă într-un război care nu ne aparține. Și cam atât! Apoi se așterne liniștea. Fiecare ne luăm cu treaba de zi cu zi fără să ne mai gândim ce se întâmplă cu familiile celor dispăruți atât de tragic, în ce mod li se cinstește memoria acestor eroi?

Legiuitorul a decis să modifice cadrul legislativ în sensul de a acorda anumite drepturi și facilități militarilor care participă la aceste acțiuni militare sau urmașilor celor care și-au dat viața pe câmpul de luptă. În acest sens, a fost elaborată legea 81/2016 privind modificarea și completarea OUG 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțini militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat. Prevederile au fost publicate în Monitorul Oficial 348 din 6 mai 2016 și au intrat în vigoare la 9 mai 2016.

Mai mult …