CCR. Posibilitatea dispunerii de măsuri restrictive în perioada stării de alertă!


Posibilitatea de restrângere a unor drepturi în această perioadă a ridicat mai multe critici fiind sesizată şi Curtea Constituţională.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 prin raportare la art. 1 alin. (4) şi (5), art. 53 şi art. 61 alin. (1) din Constituţie sunt neconstituţionale întrucât permit dispunerea unor măsuri de restrângere a exerciţiului unor drepturi fundamentale prin acte administrative (regulamente, planuri, programe sau documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispoziţii) emise de organe eminamente administrative (Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă).

Se arată că actul normativ reglementează Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, mai exact înfiinţarea, la nivel central şi teritorial, a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, respectiv de coordonare, planificare şi suport al deciziei. De asemenea legiuitorul delegat reglementează starea de alertă. Această nouă “stare” se instituie în condiţiile în care există o situaţie de urgenţă şi presupune luarea unor măsuri şi întreprinderea unor acţiuni.

Decizia Curţii Constituţionale

Cu privire la critica ce vizează posibilitatea dispunerii de măsuri restrictive în privinţa unor drepturi fundamentale prin acte administrative, Curtea reţine că acţiunile şi măsurile dispuse pe durata stării de alertă, în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, nu pot viza drepturi sau libertăţi fundamentale.

De asemenea, Curtea constată că legiuitorul delegat nu poate delega la rândul său unei autorităţi administrative ceea ce el însuşi nu deţine în competenţă. Aşa cum Curtea a statuat în mod constant, din coroborarea normelor constituţionale cuprinse în art. 53 alin. (1) şi în art. 115 alin. (6) rezultă că afectarea drepturilor sau libertăţilor fundamentale nu se poate realiza decât prin lege, ca act formal al Parlamentului.

Prin Decizia nr. 157/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 397/2020, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă sunt constituţionale în măsura în care acţiunile şi măsurile dispuse pe durata stării de alertă nu vizează restrângerea exerciţiului unor drepturi sau a unor libertăţi fundamentale.