Comisia Europeană a prezintat o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE


Comisia Europeană a prezintat o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE.

Drepturile fundamentale nu pot fi considerate ca fiind de la sine înţelese. Noua strategie confirmă un angajament reînnoit de a se asigura aplicarea dispoziţiilor cartei la potenţialul lor maxim. Începând de anul viitor, Comisia va prezenta un raport anual care va analiza modul în care statele membre aplică dispoziţiile cartei în anumite domenii tematice.

,