Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează evenimentul România Viitorului

Astăzi, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează evenimentul România Viitorului, un forum care va include o expoziție de prezentare a rezultatelor activității de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o sesiune de paneluri și discuții din zona cercetării și antreprenoriatului.

Categories
Articole Economie

O schemă de ajutor este destinată sprijinirii dezvoltării tehnologice

Ordinul nr. 1458/2022 prevede aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării tehnologice şi îmbunătăţirea comercializării proiectelor selectate prin Programul de valorizare a cercetării, în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost ratificat Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Legea nr. 1/2021 prevede ratificarea Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 500 milioane euro, semnat la New York la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ce obiective are noul Guvern?

Guvernul coaliţiei susţine un nou model de dezvoltare sustenabilă, axat pe investiţii, stimularea şi dezvoltarea capitalului, creşterea competitivităţii companiilor româneşti şi transformarea digitală a economiei şi administraţiei, eficientizarea cheltuielilor statului şi combaterea sărăciei.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Consiliul consultativ pentru dezvoltare durabilă. Atribuţii şi constituire

Consiliul consultativ pentru dezvoltare durabilă este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 114/2020 privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă.

În Monitorul Oficial nr. 416/2020 a fost publicată Decizia nr. 247/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă.

Ce atribuţii are Consiliul?

Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) elaborează propuneri privind planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei;
b) realizează studii şi analize privind implementarea Strategiei;
c) elaborează puncte de vedere şi proiecte de propuneri de iniţiative legislative, în domeniile identificate ca fiind prioritare pentru implementarea Strategiei;
d) asigură cadrul organizat pentru consultări şi schimb de informaţii între diferitele părţi interesate implicate în implementarea Strategiei;
e) facilitează accesul la informaţiile pe care le deţine, asigurând consultarea acestora în condiţii de transparenţă;
f) oferă suport în identificarea şi promovarea noilor idei şi a unei abordări inovative în domeniul dezvoltării durabile;
g) oferă sprijin şi consultanţă Departamentului pentru dezvoltare durabilă în realizarea atribuţiilor sale, la solicitarea acestuia;
h) oferă sprijin şi consultanţă Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, la solicitarea acestuia;
i) elaborează propuneri pentru raportul anual elaborat de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă privind implementarea Strategiei;
j) realizează studii, cercetări şi dezbateri în scopul elaborării şi implementării unui cod al sustenabilităţii;
k) oferă sprijin pentru eficientizarea Sistemului Statistic Naţional, prin consultarea setului de indicatori de dezvoltare durabilă naţionali definiţi de Institutul Naţional de Statistică şi selectarea indicatorilor relevanţi domeniului dezvoltării durabile.

Organizarea Consiliului

Consiliul este format din 34 de membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului sunt aleşi prin vot, pentru o perioadă de 3 ani, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, în prima şedinţă a Consiliului, dintre membrii acestuia.

Membrii Consiliului sunt persoane cu experienţă în domeniul dezvoltării durabile, reprezentanţi ai mediului ştiinţific, academic şi de cercetare, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai comunităţii de afaceri, precum şi reprezentanţi ai partenerilor sociali.

Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru un nou mandat cu aceeaşi perioadă, prin decizie a prim – ministrului, la propunerea consilierului de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă.

Durata mandatului secretarului şi a preşedintelui este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru un nou mandat cu aceeaşi perioadă.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii, concluzii, avize consultative, recomandări şi propuneri.

Menţionăm că activitatea membrilor Consiliului nu este remunerată.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Turism

Modernizarea stațiunilor balneare. Care este cea mai recentă măsură de sprijin?

Chiar dacă unele dintre ele au fost neglijate sau de-a dreptul lăsate în paragină vreme de ani de zile, stațiunile balneare și balneoclimaterice ale României reprezintă, fără nicio exagerare, adevărate mine de aur. Ele așteaptă doar să fie puse în valoare. Așteaptă doar investițiile care să le facă să strălucească și să atragă o puzderie de oaspeți din țară și de peste hotare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Ministerul Agriculturii susţine domeniul bioeconomiei

Provocările pentru cercetarea şi inovarea în agricultură şi bioeconomie în Europa Centrală şi de Est, precum şi deficienţele în ceea ce priveşte punerea în aplicare a inovaţiilor în agricultura durabilă au fost printre temele principale dezbătute în cadrul Conferinţei la nivel înalt privind privind cercetarea agricolă, inovarea şi bioeconomia.

Evenimentul a fost organizat vineri, la Palatul Parlamentului, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cere suplimentarea bugetului

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cere suplimentarea bugetului cu 500 mil. lei din fondul de rezervă al guvernului pentru că nu mai are suficienţi bani ca să finanţeze proiectele promise primăriilor din ţară.

Sumele alocate de minister etapei întâi a programului au fost consumate în proporţie de 74,51%, iar cele prevăzute pentru etapa a doua a PNDL au fost consumate în proporţie de 79,9%, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de guvern prin care se cere suplimentarea bugetului.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Contracte Drept civil Economie IMM Persoane juridice. Societăţi

Parteneriatul public-privat, reglementat printr-un nou act normativ. Care sunt știrile juridice?

Parteneriatul, cooperarea, sunt departe de-a fi realități sau concepte specifice doar epocii moderne. Au fost prezente, ca factori ai dezvoltării, de-a lungul întregii istorii umane. Nimeni n-ar putea pretinde, rămânând fidel realitatii, că Marea Piramidă din Egipt sau Marele Zid Chinezesc ar fi putut să fie clădite, lejer, și în absența unor asemenea relații interumane.

Fără cooperare, fără asumarea unor scopuri comune, civilizația umană ar fi rămas blocată undeva, prin epoca Paleoliticului timpuriu. Fiecare individ ar fi fost pe cont propriu. Civilizația ar fi rămas – stingheră și firavă, la adăpostul vreunei grote obscure. Nu s-ar mai fi dezvoltat, fiindcă nu i-ar mai fi îngăduit egoismul, iraționala lăcomie și… legea pumnului (dreptul forței).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Guvernul a adoptat un proiect de lege privind Strategia de dezvoltare a României

Guvernul a adoptat un proiect de lege privind Strategia de dezvoltare a României pe termen lung, până în 2040, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului.

‘O actualizare a Strategiei 2020 (…) pentru următorii 20 de ani, deci până în 2040. Acest proiect de lege (…) urmează să fie transmis Parlamentului pentru a fi îmbunătăţit, dacă este cazul, şi ulterior adoptat’, a declarat purtătorul de cuvânt.

El a precizat că acest proiect cuprinde obiectivele propuse a fi realizate pe termen lung, linii directoare cu privire la dezvoltarea economică/socială şi setul de politici publice/strategice ce ar trebui implementate.

‘Strategia se va elabora prin consens naţional, va cuprinde scenarii şi politici publice alternative pentru atingerea obiectivelor asumate şi, evident, în concordanţă cu toate strategiile şi direcţiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung asumate la nivelul Uniunii Europene’, a spus purtătorul de cuvânt.