Concluziile Consiliului privind statele insulare mici în curs de dezvoltare


Uniunea Europeană (UE) și statele sale membre salută convocarea celei de a 4-a Conferințe internaționale privind statele insulare mici în curs de dezvoltare (SIDS)1, în perioada 27-30 mai 2024, în Antigua și Barbuda. Tema „Charting the Course Toward Resilient Prosperity” (Drumul de parcurs către o prosperitate rezilientă) este extrem de relevantă atât pentru SIDS, cât și pentru UE.

UE salută desemnarea anului 2024 drept Anul Internațional al SIDS, oferind o oportunitate crucială de a integra perspectivele SIDS în agenda internațională.

UE și-a intensificat parteneriatul cu SIDS la nivel politic, precum și cu reprezentanți ai societății civile și ai sectorului de afaceri. UE este pe deplin angajată să își dezvolte cooperarea cu Alianța statelor insulare mici (AOSIS) și cu biroul acesteia, prezidat în prezent de Samoa.