Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noi reglementări privind Fondul de garantare a asiguraţilor

Norma nr. 6/2022 prevede modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor.

Ca o noutate, contribuţia datorată de asigurători Fondului se virează lunar, în moneda naţională – leu, cel târziu până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, în contul acestuia.

Categories
Salarizare Ştiri

Ce despăgubiri pot primi poliţiştii de penitenciare?

Hotărârea nr. 1078/2021 prevede condiţiile de acordare a despăgubirilor privind viaţa, sănătatea şi bunurile poliţiştilor de penitenciare.

Poliţiştii de penitenciare au dreptul la despăgubiri şi în situaţia în care au suferit, din culpa instituţiei, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ

ÎCCJ. Sesizare admisă cu privire la unele dispoziţii din Legea contenciosului administrativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, prin care să se dea o rezolvare de principiu cu privire la interpretarea unor dispoziţii din Legea contenciosului administrativ.

Categories
Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

CEDO. Cauza Konya şi alţii împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în Cauza Konya şi alţii împotriva României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect de Hotărâre care modifică Ordonanţa privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice se află în dezbatere publică

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Momentul de la curg penalitățile de întârziere

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că penalităţile de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere – reglementate de art. 37 din Ordinul CSA nr. 14/2011 privind punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule – au un pronunţat caracter sancţionator aferent refuzului la plată, însă sancţiunea plăţii unor penalităţi de întârziere nu poate fi aplicată, decât numai dacă există o culpă în întârzierea plaţii despăgubirilor pentru un prejudiciu devenit cert, lichid şi exigibil.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

RIL admis: exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Prin Decizia nr. 14/2019, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Activităţi industriale Domeniul energetic Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea Petrolului ar putea fi modificată!

Un proiect de lege care modifică Legea Petrolului obligă petroliştii care au concesionate perimetre de explorare de la stat să încheie cu fiecare propietar de teren acte prin care să închirieze sau să cumpere terenul, fie doar şi pentru că o maşină intră pe proprietatea lor.

Acum, legea permite companiilor să despăgubească individual proprietarii, în prima fază a operaţiunilor, urmând ca abia apoi petroliştii să fie obligaţi să cumpere sau să închirieze terenul. Petroliştii spuun că, dincolo de bani, acest proiect riscă să blocheze explorarea resurselor de petrol şi gaze. Iniţiatiorul proiectului, care a primit până acum doar avize negative, dar mai încearcă o dată, spune însă că astfel proprietarii de terenuri, care au parte de abuzuri din partea petroliştilor, sunt şi ei protejaţi. Însă, există şi un conext cel puţin interesant al întregii afaceri.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Acordarea daunelor morale

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că daunele morale, pentru a-și păstra caracterul de „satisfacție echitabilă”, trebuie acordate într-un cuantum care să nu le deturneze de la scopul și finalitatea prevăzute de lege, spre a nu deveni astfel un folos material injust, fără justificare cauzală în prejudiciul suferit și consecințele acestuia. Astfel, în scopul asigurării unei juste compensații a suferințelor pe care le-au îndurat sau eventual mai trebuie să le îndure terțele persoane păgubite, despăgubirile acordate trebuie să păstreze un raport rezonabil de proporționalitate cu dauna suferită.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Momentul de la care se calculează despăgubirile

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în privința stabilirii despăgubirilor în cazul exproprierilor, relevant este momentul emiterii hotărârii de expropriere, și nu cel al notarii în cartea funciară a intenției de expropriere sau cel al realizării raportului de expertiză. Practic, doar la momentul emiterii hotărârii operează de drept transferul dreptului de proprietate în favoarea expropriatorului (conform art. 9 alin. 4 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local).