Tag-Archive for » cooperare «

Douăzeci și cinci de state membre ale Uniunii Europene au luat, la Bruxelles, decizia oficială de a stabili o cooperare extinsă în domeniul apărării și al securității, inițiativă care le permite țărilor să coopereze mai strâns cu privire la consolidarea capacității militare, punând bazele unei așa-numite ‘uniuni a apărării europene’.

Participarea la așa-numita Cooperare Structurată Permanentă (PESCO) este voluntară pentru cele 28 de state membre ale UE, dar numai Danemarca, Malta și Marea Britanie au ales să nu ia parte la această inițiativă. Londra a încercat constant să blocheze cooperarea europeană în domeniul apărării, de teamă că acest lucru ar putea duce la crearea unei armate a UE. Mai mult …

formular-300x200Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) referitor la o contribuție financiară pentru Programul de Activitate și Buget al OCDE 2015-2016 pentru realizarea unui studiu în domeniul migrației, semnat la București, la 5.12.2016, și la Paris, la 12.12.2016 şi a plăţii contribuţiei aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2015-2016.

Potrivit proiectului de act normativ, se aprobă plata contribuţiei Ministerului Afacerilor Externe al României la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în valoare de 75.000 Euro, în vederea realizării, de către organizaţia internaţională, a unui studiu despre comunităţile româneşti din străinătate. Plata acestei contribuţii urmează a fi efectuată din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016, capitolul 51.01 “Autorități publice și acțiuni externe”.

“Plata contribuţiei are un caracter urgent, având în vedere faptul că, atât din poziţiile exprimate de reprezentanţii OCDE, cât şi din textul acordului, reiese interesul organizaţiei faţă de includerea proiectului în cauză în cadrul exerciţiului bugetar 2015-2016 (OECD Programme of Work and Budget for 2015-2016 under the Output 2.2.2.2 Fostering the Economic Impact of Migration)”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

computer-300x300Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare “RoAid” și completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit proiectului de act normativ, Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare “RoAid” este o instituţie publică cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. Agenţia se înfiinţează pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.

Atribuţiile Agenţiei:
– coordonează, la nivel naţional, implementarea asistenţei externe în domeniul cooperării pentru dezvoltare acordată de România;
– urmăreşte îndeplinirea de către România a angajamentelor asumate pentru realizarea obiectivelor internaţionale de dezvoltare, privind eficacitatea asistenţei pentru dezvoltare şi coerenţa politicilor pentru dezvoltare, precum şi a altor angajamente în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite;
– urmăreşte, împreună cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care participă, în aria lor de competenţă, la cooperarea pentru dezvoltare, îndeplinirea angajamentelor asumate de România privind finanţarea cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie; ş.a.

Agenţia va funcţiona cu un număr de 30 de posturi, se mai arată în proiect.

Flag-Pins-Romania-Serbia
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Muncii, Ocupării, Veteranilor de Război şi Afacerilor Sociale din Republica Serbia au semnat la 10 noiembrie, la Timişoara, o Declaraţie Comună pentru dezvoltarea cooperării dintre cele două state, în perspectiva unui viitor comun în Uniunea Europeană.

Astfel, reprezentanţii celor două ţări au convenit să aprofundeze şi să extindă cooperarea bilaterală mai ales în următoarele domenii:

  • politici sociale, acordând o atenţie specială grupurilor şi comunităţilor vulnerabile (femei, copii, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, persoane cu un nivel scăzut de educaţie şi calificare profesională, agricultori de subzistenţă şi semi-subzistenţă, lucrători vârstnici) şi măsurilor de activare ce au ca obiectiv reducerea disparităţilor în domeniul ocupării;
  • ocuparea, inclusiv mobilitatea transfrontalieră a forţei de muncă;
  • inspecţia muncii şi facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii;
  • antreprenoriatul social şi reducerea şomajului, mai ales a celui de lungă durată şi în rândul tinerilor, consolidarea capacităţii administrative, a capitalului uman şi a absorbţiei fondurilor europene;
    dialogul regional, în special sub auspiciile Strategiei Dunării.

Mai mult …

justitie1În cadrul vizitei de lucru efectuate în Israel, ministrul Justiției, Raluca Prună, și omologul său israelian, Ayelet Shaked, au semnat, la Tel Aviv, prima declarație comună privind cooperarea în domeniul justiției între cele două ministere.

Declarația comună are drept scop stabilirea ulterioară de instrumente juridice de cooperare, precum şi a unui grup de lucru în materia cooperării judiciare și a relațiilor internaționale.

Raluca Prună, s-a întâlnit, în cadrul vizitei cu președintele Curții Supreme de Justiție, Miriam Naor, procurorul general al Statului Israel, Avichai Mandelblit, și președintele Comisiei parlamentare pentru Constituție, Justiție și Statul de Drept, Nissan Slomiansky.

images (8)Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (MSM OSCE) în Ucraina.

Potrivit actului normativ, se aprobă plata contribuţiei României, în valoare de 83.476,60 euro, la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (MSM OSCE) în Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an.

Fondurile aferente contribuţiei se suportă din bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe, iar plata se efectuează în tranşe, conform notificărilor transmise de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

ro-sua
La 21 iulie, prim-ministrul Dacian Cioloș a avut o întrevedere cu o delegație de reprezentanți din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de președintele comitetului pentru control și reformă guvernamentală, Jason Chaffetz.

În cadrul întâlniri, tema principală de discuție a reprezentat-o evaluarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și a rezultatelor acestuia.

De asemenea, au fost discutate și aspectele întăririi cooperării economice cu Statele Unite, în special cu privire la investițiile din domenii precum cel energetic, farmaceutic, al infrastructurii, industriei de automobile sau de apărare.

proiecte-normative-aflate-in-dezbatere-publica-a536Ministerul Afacerilor Externe a lansat în dezbatere publică un Proiect de Hotărâre privind adoptarea Programului strategic multianual privind cooperarea pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 2016 – 2020.

“După 10 ani de la adoptarea primei strategii, există nevoia pregnantă de a redefini cadrul strategic al politicii de cooperare pentru dezvoltare a României, conform noilor obiective de politică externă. Guvernul României trebuie să-şi propună să reflecte mai bine expertiza, priorităţile şi potenţialul actorilor naţionali de a se implica activ spre o politică de cooperare internaţională pentru dezvoltare eficace, coordonată, coerentă şi cu impact în ţările partenere. Programul strategic trebuie să fie structurat astfel încât să răspundă provocărilor globale actuale”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Prin urmare, Programul strategic revizuit aduce mai multă coerenţă şi coordonare între institutiile care întreprind activităţi de cooperare pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.

De asemenea, într-un mod concis şi coerent sunt stabilite şi priorităţile geografice şi tematice ale României.

muncaProiectul de lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii a fost aprobat de Guvern.

Actul normativ conţine o serie de măsuri menite să asigure respectarea drepturilor salariaţilor detaşaţi în alte state membre UE, precum și mecanisme de colaborare între instituțiile naționale și cele similare din statele europene, care controlează modul de aplicare al acestor măsuri.

Potrivit Guvernului, prin proiectul de lege se transpune în legislația națională Directiva 2014/67/UE.

Un aspect important al proiectului de act normativ reprezintă consolidarea cooperării administrative între autoritățile competente ale statelor membre responsabile de problematica detașării transnaționale.

De asemenea, mai este stabilită o listă orientativă de elemente faptice care sprijină inspectorii de muncă în cadrul activităţii de verificare şi control, în scopul identificării situaţiilor care reprezintă o detaşare transnaţională şi pentru a preveni abuzurile şi eludările regulilor specifice detaşării.

copilPotrivit unui proiect de lege depus la Senat, extrădarea din România va fi refuzată în caz de răpire internațională a minorului cetățean român de către unul dintre părinți care este și el cetățean român.

Extrădarea este refuzată dacă se referă la fapte pentru care legea penală română nu prevede pedepse mai mari de 3 ani închisoare sau amendă, dacă se referă la fapte pentru care legea penală a statului solicitant prevede pedepse privative de libertate al căror maxim special depășește cu peste jumătate maximul special prevăzut de legea penală română, dacă se solicită în caz de răpire internațională a minorului, iar cetățeanul român este părintele minorului care, potrivit legii române, are cetățenie română, precum și dacă în statul solicitant nu este abrogată pedeapsa cu moartea“, se arată în iniţiativa legislativă.

Proiectul iniţiat de senatorul PSD Șerban Nicolae modifică Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.