Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană întreprinde noi măsuri în cadrul agendei „Deceniul digital”

Comisia întreprinde noi măsuri în cadrul agendei „Deceniul digital”, pentru a consolida suveranitatea digitală a Europei.

Comisia a propus un nou regulament privind întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanţă pentru a menţine şi a consolida rolul de lider al Europei în materie de supercalcul şi de informatică cuantică. Acesta va sprijini activităţile de cercetare şi inovare referitoare la noile tehnologii în materie de supercalcul, precum şi la sistemele şi produsele din acest domeniu, şi, în acelaşi timp, va promova dezvoltarea competenţelor necesare pentru a utiliza infrastructura şi a constitui baza unui ecosistem de nivel mondial în Europa.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare destinată României

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare destinată României, în valoare de 935 de milioane de euro (peste 4,5 miliarde de lei), pentru a sprijini întreprinderile afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a adoptat revizuirea programului anual de lucru al Erasmus+ 2020!

Comisia Europeană a adoptat o revizuire a programului anual de lucru al Erasmus+ 2020, în urma căreia s-au alocat alte 200 de milioane EUR pentru a stimula educaţia şi formarea digitală şi pentru a promova dezvoltarea competenţelor şi incluziunea prin creativitate şi arte.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană şi-a anunţat sprijinul pentru cinci programe-pilot

Comisia Europeană şi-a anunţat sprijinul pentru cinci programe-pilot naţionale şi regionale care propun modalităţi inovatoare de implicare a cetăţenilor în deciziile privind investiţiile din cadrul politicii de coeziune.

Autorităţile de management din Spania, Polonia, Italia şi ale celor două programe Interreg (Belgia-Țările de Jos şi Bulgaria-România) vor beneficia de sprijin specific din partea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Categories
Ştiri

Viitorul transporturilor, o prioritate a UE

Conform unui comunicat Comisia Europeană a lansat o consultare publică, oferind părţilor interesate şi cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile şi de a-şi identifica priorităţile.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a publicat rezultatele indicelui economiei şi societăţii digitale

Comisia a publicat rezultatele indicelui economiei şi societăţii digitale (DESI) pentru 2020, care monitorizează performanţele digitale globale din Europa şi urmăreşte progresele înregistrate de ţările UE în ceea ce priveşte competitivitatea digitală.

Indicele DESI pentru anul acesta arată că s-au înregistrat progrese în toate statele membre şi în toate domeniile-cheie evaluate în cadrul indicelui.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia intenţionează să relanseze rapid economia UE

Comisia intenţionează să relanseze rapid economia UE prin stimularea investiţiilor private.

Comisia propune un nou Instrument de sprijin pentru solvabilitate, care se bazează pe actualul Fond european pentru investiţii strategice, pentru a mobiliza resurse private în scopul sprijinirii urgente a întreprinderilor europene viabile din sectoarele, regiunile şi ţările pe care pandemia le-a afectat cel mai mult din punct de vedere economic.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană propune o facilitate de împrumut pentru sectorul public

Comisia Europeană şi-a prezentat propunerea privind o facilitate de împrumut pentru sectorul public în cadrul Mecanismului pentru o tranziţie justă.

Facilitatea va fi pusă în aplicare în parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii şi va încuraja investiţiile care sprijină tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic realizate de autorităţile din sectorul public în beneficiul regiunilor cu un consum ridicat de cărbune şi cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Comisia Europeană a prezentat o propunere privind un plan major de redresare

Comisia Europeană a prezentat o propunere privind un plan major de redresare.

Pentru a asigura că redresarea este sustenabilă, echilibrată, favorabilă incluziunii şi echitabilă pentru toate statele membre, Comisia Europeană propune crearea unui nou instrument de redresare, Next Generation EU (UE – generația viitoare), integrat într-un buget UE pe termen lung puternic, modern şi revizuit.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind protejarea şi facilitarea investiţiilor transfrontaliere

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind protejarea şi facilitarea investiţiilor transfrontaliere în cadrul UE.

Investiţiile private sunt esenţiale pentru finanţarea economiei şi a întreprinderilor europene. Acestea contribuie la crearea de locuri de muncă şi la diversificarea serviciilor şi a produselor în cadrul pieţei noastre unice.