Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

STS desemnat ca furnizor de servicii de telecomunicaţii necesare sistemului informatic unic integrat al CNAS

Hotărârea Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca furnizor de servicii de telecomunicaţii necesare sistemului informatic unic integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi furnizorilor săi de servicii medicale a fost modificată de Hotărârea nr. 831/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a suferit modificări

Consiliul de administraţie al CNAS se întruneşte lunar şi ia hotărâri valabile în condiţiile prevăzute la art. 288 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006.

Categories
Articole Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Legea privind reforma în domeniul sănătăţii a suferit modificări!

Legea privind reforma în domeniul sănătăţii a fost recent modificată de OUG nr. 12/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 192/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost modificat

Hotărârea nr. 786/2020 a modificat şi completat Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 338/2020.

Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Bolnavii dializaţi pot fi transferaţi temporar dintr-o unitate în alta pe o perioadă de până la 12 săptămâni

Pe perioada stării de alertă, bolnavul beneficiar de tratament în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică poate fi transferat temporar dintr-o unitate în alta pe o perioadă de până la 12 săptămâni, cu posibilitatea de prelungire automată, dar şi în intervalul de timp următor, atât timp cât vor mai apărea cazuri pozitive cu SARS – CoV – 2 la aceşti bolnavi sau la personalul medical şi auxiliar din unităţile de dializă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CNAS: Reglementări privind acordarea serviciilor medicale şi tratamentelor pe perioada stării de urgenţă

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat unele reglementări privind acordarea serviciilor medicale şi tratamentelor pe perioada stării de urgenţă.

Pe perioada stării de urgenţă, vor fi aplicate o serie de modificări ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare şi decontare a serviciilor medicale şi farmaceutice, după cum urmează: 

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CNAS primeşte zilnic informaţii actualizate privind contribuţiile plătite

Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că pentru actualizarea bazelor de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) cu situația plății contribuțiilor pentru sănătate, contribuabilii trebuie să se adreseze direct Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, fără a se mai deplasa la sediile ANAF pentru a solicita dovada depunerii ”Declaraților unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” și a ”Declarațiilor privind obligațiile de plată și contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate”, potrivit unui comunicat.

Categories
Asigurări sociale Social Ştiri

Au fost aduse modificări în domeniul asigurărilor sociale!

A fost publicată Legea nr. 177/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale.

Potrivit noii reglementări, plata pensiei se va putea face:
– domiciliul sau, după caz, reședința pensionarului, în condițiile stabilite prin convențiile încheiate între CNPP și Compania Națională «Poșta Română» – S.A.;

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Programe de sănătate Sănătate Ştiri

A fost aprobat contractul cadru CNAS!

Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat de Guvern şi urmează să intre în vigoare pe data de 1 aprilie, după publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit unui comunicat al CNAS, faţă de Contractul-cadru pe anul 2017 – a cărui aplicabilitate a fost prelungită şi pentru trimestrul I al anului 2018 – noul act normativ cuprinde o serie de prevederi care vizează creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii medicale, debirocratizarea şi transparentizarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi disciplina contractuală a acestora.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

CNAS a anunţat că a fost realizată varianta actualizată a proiectului Contractului-cadru pentru 2018

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat că a fost realizată varianta actualizată a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificări care să ducă la creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii, dar şi debirocratizarea şi transparentizarea activităţii.

Proiectul prevede că, începând cu data de 1 iulie 2018, asiguraţii vor putea obţine medicamentele cu şi fără contribuţie personală de la oricare farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate ca şi medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.