Au avut loc negocieri între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Colegiul Medicilor din România!


Săptămâna aceasta au avut loc negocieri între Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Colegiul Medicilor din România (CMR) pentru modificarea și completarea Contractului-cadru și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, în vederea continuării procesului de implementare a Planului național de prevenire și combatere a cancerului în România, aprobat prin Legea nr. 293/2022, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unităților sanitare cu paturi, asistenței medicale primare și în ambulatoriul clinic de specialitate.

CNAS și CMR au convenit:
– menținerea valorilor aferente punctelor per capita și pe serviciu din asistența medicală primară.
– menținerea valorilor aferente punctului pe serviciu în asistența medicală ambulatorie de specialitate.