Categories
Organizare judiciară

Munca de noapte: obligații și drepturi!

Codul muncii prevede că munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este considerată muncă de noapte.

Potrivit legislației, salariatul de noapte reprezintă salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru.

Categories
Articole Dreptul muncii

Obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru salariaţi

Codul muncii prevede că angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii.

Participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, se va efectua după cum urmează: cel puţin o dată la 2 ani, dacă angajatorii au cel puţin 21 de salariaţi; cel puţin o dată la 3 ani, dacă angajatorii au sub 21 de salariaţi.

Categories
Articole Dreptul muncii

Reglementări privind Regulamentul intern!

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor.

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii reglementează că regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii, reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; reguli concrete privind disciplina muncii în unitate.

Categories
Articole Dreptul muncii

Răspunderea patrimonială a angajatului!

Conform Codului muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

Drepturile salariale ale angajatului!

Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

Conform Codului muncii salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi salariat iar angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Salarizare Ştiri

ÎCCJ. Drepturile salariale ale salariatului detașat!

Înalta Curte de Casației și Justiție a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept vizând modul de interpretare a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 53/2003.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Inspecția muncii pune la dispoziția angajatorilor noua versiune REGES/REVISAL

Începând cu data de 10 aprilie 2023, Inspecția muncii pune la dispoziția angajatorilor noua versiune REGES/REVISAL.

Astfel, transmiterea registrului va putea fi efectuată numai pentru
fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.8/6.0.9 ale aplicației Revisal.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Programul de muncă în cazul care o persoană are mai multe contracte de munca nu poate fi suprapus!

Conform ultimelor modificări aduse Codului muncii de Legea nr. 283/2022 programul de muncă în cazul care o persoană are mai multe contracte de munca nu se mai poate suprapune.

Legea prevede că orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Noutăţi privind acordarea biletelor de valoare!

Biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare şi doar la operatorii economici care acceptă biletele de valoare, denumiţi în continuare unităţi afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente.

Hotărârea nr. 931/2022 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Ce reguli trebuie să respecte angajatorul la revenirea angajatului la locul de muncă?

Conform unui comunicat al Inspectoratului Teritorial de Muncă angajatorul trebuie să respecte mai multe reguli la revenirea angajatului la locul de muncă.