Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Raportul de serviciu al unui funcționar public aflat în carantină se suspendă!

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform comunicatelor transmise de aceasta, i s-a cerut opinia cu privire la următoarele dificultăţi apărute, în mare parte datorită legislaţiei specifice stării de alertă:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de lege privind Codul administrativ intră în dezbatere!

Proiectul de lege privind Codul administrativ intră la dezbatere şi vot în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Comisia parlamentară specială pentru elaborarea Codului administrativ a dat pe 20 iunie raport de admitere pentru acest proiect cu opt voturi ‘pentru’ şi trei ‘împotrivă’.

Categories
Executori judecătoreşti Salarizare Ştiri

CCR: Acordarea sporului de risc, în afara salariului de bază

justitie11Curtea Constituțională a României (CCR) a admis o obiecție de neconstituționalitate privind unele dispoziții cu privire la salarizare din legea de modificare a Statutului Funcționarului Public, stabilind că sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică poate fi acordat personalului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), dar fără a fi inclus în salariul de bază.

Astfel, judecătorii au stabilit că textul integral care face obiectul controlului de constituționalitate stabileşte că “pentru compensarea activității specifice, personalul ANFP beneficiază și de un spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de 50%, aplicat la salariul de bază lunar, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază”.

Totodată, Curtea Constituţională a constatat că textul încalcă art.16 alin.(1) din Constituție, în sensul că sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică acordat personalului ANFP și aplicat la salariul de bază lunar devine parte integrantă a acestuia, ceea ce relevă un privilegiu în privința modalității de determinare, în final, a salariului de bază.

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reorganizarea ANFP în urma înființării Institutului Național de Administrație

agentia-nationala-a-functionarilor-publici
Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului 23/2016 privind înființare INA, Agenția Națională a Funcționarilor Publici va fi reorganizată, iar o parte dintre atribuțiile acesteia vor fi preluate de instituţia nou – înfiinţată
.

Prin urmare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a pus în consultare publică un proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea HG 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea ANFP.

Astfel, atribuțiile exercitate în prezent de către ANFP și care urmează să fie îndeplinite de INA vor fi abrogate din HG 1.000/2006. Totodată, structura organizatorică a ANFP suferă modificări, prin desființarea Direcției Coordonare Centre Regionale și Perfecționare Profesională și a centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, iar, denumirea Direcției evidența, monitorizarea și controlul salarizării se schimbă în Direcția gestionarea funcțiilor publice și salarizare.

De asemenea, proiectul menţionează că președintele ANFP este ordonator terțiar de credite și poate delega această calitate vicepreședintelui, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

ANFP, modernizată cu fonduri europene

parlament-2În perioada 25.09.2012 – 25.09.2014 se află în implementare proiectul “e – ANFP – Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilor publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente inovatoare”, cod SMIS 36675 având o valoare de totală eligibilă de 14.513.253,92 lei plus T.V.A.

Importanţa şi relevanţa proiectului sunt evidenţiate şi grupul ţintă căruia i se adresează respectiv, 1.930 de autorităţi şi instituţii publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale din România, repartizat, din punct de vedere geografic, pe întreg spaţiul administrativ teritorial al României, şi din 4.000 de funcţionari, câte 2 reprezentanţi din cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale din România inclusiv din cadrul ANFP.

Prin implementarea proiectului, Agenţia îşi propune dezvoltarea de instrumente inovatoare specifice pentru îndeplinirea eficientă a rolului şi atribuţiilor pe care instituţiile publice le exercită în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, în relaţia cu ANFP şi anume implementarea semnăturii electronice la nivelul administraţiei centrale, judeţene, municipale şi orăşeneşti şi arhivarea electronică a documentaţiei cu semnătură electronică, inclusiv arhiva ANFP.