Categories
Organizare judiciară

Tarifele pentru serviciile furnizate de ANCPI au fost actualizate

Ordinul nr. 1445/2020 a modificat şi completat Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANCPI a organizat o întâlnire de lucru

Informarea cetăţenilor cu privire la înregistrarea sistematică a proprietăţilor, mobilizarea instituţiilor publice care deţin imobile în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) şi organizarea afişării publice a rezultatelor sunt principalele atribuţii ale primarilor din comunele care beneficiază de realizarea cadastrului cu fonduri europene nerambursabile. De asemenea, edilii trebuie să pregătească şi să pună la dispoziţia prestatorilor documentele pe care le deţin, pentru a clarifica situaţia existentă la nivelul comunelor respective.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de către unităţile administrativ-teritoriale

În Monitorul Oficial nr.151/2020, a fost publicat Ordinul nr. 691/2020 privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANCPI va iniţia două proceduri de atribuire pentru înregistrarea sistematică a imobilelor

ANCPI, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), va iniţia, în luna martie, o consultare de piaţă pentru stabilirea unui preţ corect, apropiat de cel al pieţei, pentru realizarea cadastrului, astfel încât persoanele fizice şi juridice autorizate să execute astfel de lucrări să participe la licitaţiile din perioada următoare, care vizează înregistrarea sistematică a imobilelor cu finanţare europeană, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Realizarea cadastrului din fonduri europene în 660 de comune, subiect al unei întâlniri de lucru

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a organizat o întâlnire de lucru, la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Videoconferinţa, la care au participat prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari şi directori ai oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI), a avut drept scop mobilizarea şi cointeresarea autorităţilor locale cu privire la realizarea cadastrului din fonduri europene în 660 de comune.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

ANCPI a înregistrat gratuit peste un milion de proprietăţi

În anul 2019, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituţie aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), a înregistrat, gratuit pentru cetăţeni, peste 1.200.000 de proprietăţi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Extrasul de plan cadastral poate fi obţinut online!

Extrasul de plan cadastral poate fi obţinut online de către notari sau persoanele interesate, fără plata unui tarif de urgenţă, începând cu data de 8 ianuarie 2020.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a modificat Ordinul nr 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI şi instituţiile subordonate cu scopul de a accelera întocmirea documentaţiilor cadastrale, de urbanism, etc..

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tarifele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară au fost actualizate!

În Monitorul Oficial nr.5 din 7 ianuarie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 3470/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Numărul primăriilor care pregătesc cadastrarea gratuită este în creştere

Peste 1.500 de primării au încheiat în acest an contracte de prestări servicii pentru executarea de lucrări de cadastru general, potrivit Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Acestea reprezintă peste 67% din totalul autorităţilor locale care au cerut finanţare, pondere majorată faţă de anii anteriori, după creşterea bugetului dedicat acestui tip de lucrări şi după decizia guvernului de a lăsa la nivel local hotărârea de înscriere în cartea funciară a imobilelor din domeniul public.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost publicată lista comunelor care vor beneficia de cadastrale gratuită

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat lista comunelor care vor beneficia de cadastrare integral din fonduri externe nerambursabile. România a atras peste 310 mil. euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

În cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, ce vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023, sunt cuprinse 660 de comune din toate judeţele ţării care vor beneficia de fonduri europene.