Categories
Organizare judiciară

Notarii pot obține mai ușor informații de la ANCPI!

Ordinul nr. 4705/2023 prevede modificarea Procedurii de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANCPI a eliberat peste este 1,1 milioane de extrase de carte funciară pentru informare online

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a eliberat, online, prin intermediul platformei EPAY.ANCPI.RO, 1.276.093 de documente, în primele șapte luni ale anului 2023.

În perioada similară a anului 2022, ANCPI a eliberat online 926.025 de extrase de carte funciară pentru informare și 114.766 de extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tarife actualizate pentru serviciile furnizate de ANCPI

Ordinul nr. 671/2023 prevede modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANCPI organizează întâlniri pentru instruirea celor implicați în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) organizează, începând din luna noiembrie 2022, o serie de workshop-uri care are ca scop informarea și instruirea celor implicați în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, finanțat din fonduri europene. Întâlnirile de lucru fac parte din Campania națională de informare și conștientizare din cadrul Proiectului  „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Peste cinci milioane de proprietăți înregistrate gratuit pentru cetățeni

ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivelul întregii localități în 148 de UAT-uri, reprezentând o suprafață de peste un milion de hectare. Dintre acestea, 32 de comune au fost cadastrate integral din fonduri europene, prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin POR 2014 – 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Încep lucrările de cadastru cu fonduri europene în 228 de comune

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) începe înregistrarea sistematică a proprietăţilor în evidenţele de cadastru şi carte funciară în 228 de comune din 36 de judeţe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Actualizare tarife pentru serviciile furnizate de ANCPI

Ordinul nr. 599/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Tariful pentru recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului – lege nr. 115/1938 precum şi pentru înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcţie este de 120 lei/construcţie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANCPI a eliberat online peste 761.000 de documente

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a eliberat, online, prin intermediul platformei EPAY.ANCPI.RO, peste 761.000 de documente, în primele cinci luni ale anului 2022. În luna mai 2022, ANCPI a eliberat online 151.528 de extrase de carte funciară pentru informare și 18.480 de extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Proiect. Actualizarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI

Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANCPI a introdus sistemul de semnare a documentelor în browser

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituţie aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), introduce de ieri, 28 septembrie, sistemul de semnare a documentelor în browser, ca o nouă măsură de continuare a procesului de digitalizare şi optimizare a activităţii instituţiei.