Proiect. Actualizarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI


Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

În acest sens au fost propuse următoarele coduri de servicii:

  • 2.1.4. Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr.115/1938, cu tarif de 120 lei/imobil
  • 2.8.1. Înregistrarea în planul cadastral, cu tarif 0 lei
  • 2.8.2. Înregistrarea în planul cadastral şi efectuarea altor operaţiuni, cu tarif 60 lei/operaţiune
  • 2.8.3. Înregistrarea în planul cadastral şi înscriere construcţie, cu tarif 60/construcţie + 0,05% din valoarea de impozitare
  • 2.8.4. Înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcţie, 120 lei/construcţie.