bigthumb_1471975120_sediul csm - infocsm (600 x 450)

În ședința din 23 august 2016, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, cu majoritate de voturi, că dispozițiile OUG nr.20/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative sunt aplicabile și familiei ocupaționale Justiție.

Prin această hotărâre, plenul CSM recomandă ordonatorilor de credite eliminarea discrepanțelor salariale existente în sistemul judiciar, astfel încât personalul care beneficiază de aceleași condiții să fie plătit la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității în care își desfășoară activitatea.

Totodată, plenul CSM a respins punctul de vedere al direcției de specialitate prin care s-a propus sesizarea Senatului ca în procedura de dezbatere parlamentară a proiectului de lege privind aprobarea OUG nr. 20/2016 să fie luate măsuri pentru evitarea consecințelor interpretării diferite a dispozițiilor menționate, sub forma unor amendamente la acest act normativ.

La ședință au participat reprezentanți ai sistemului judiciar, judecători și procurori, precum și reprezentanți ai asociațiilor profesionale ale magistraților.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.