Atunci când te decizi să îți cauți dreptatea în instanță trebuie să știi că ai obligația de a achita taxa judiciară de timbru în cuantumul stabilit de legiuitor. Sunt și cazuri în care legea a prevăzut posiblitatea scutirii de la plata acestei taxe judiciare de timbru.

Astfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare și extraordinare, împotriva hotărârii judecătorești prin care a fost soluționată o acțiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru. În funcție de obiectul pe care îl au o serie de acțiuni sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru, inclusiv în cazul exercitării căii de atac.

Caz practic

Reclamanții A și B au chemat în judecată pe pârâta C (bancă) și au solicitat să se dispună înghețarea cursului de schimb CHF-leu la data semnării contractului de credit din 2008 majorat cu 10%, curs care să fie valabil pe toată durata contractului, să se dispună denominarea în moneda națională a plăților și să se dispună restituirea sumelor încasate în plus reprezentând diferența de curs valutar dintre cursul CHF din momentul încheierii contractului și până la data acțiunii.

Reclamanții au invocat prevederile legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, sens în care au fost scutiți de la plata taxei de timbru, deoarece, conform legii, sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile privind protecția drepturilor consumatorilor, atunci când persoanele fizice și asociațiile pentru protecția consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile și interesele legitime ale consumatorilor.

Instanța a admis acțiunea reclamanților și a obligat pârâta să le restituie acestora suma de 55.205,05 lei plătită în plus de aceștia. Împotriva acestei hotărâri, banca a declarat apel. În această cale de atac i s-a pus în vedere să timbreze în raport cu valoarea pretențiilor contestate și să achite taxa de timbru datorată.

Apelanta C a formulat cerere de reexaminare solicitând revenirea asupra măsurii privind obligația de a achita taxa de timbru pentru apelul formulat și să se constate că este scutită de la plata taxei de timbru. Aceasta a susținut că apelul are ca obiect constatarea caracterului abuziv al unora dintre clauzele contractului de credit încheiat între părți, iar cererea introductivă este scutită de obligația timbrajului, astfel că, reiese că nici în ceea ce privește căile de atac exercitate în materia protecției consumatorilor nu există obligația achitării taxei judiciare de timbru, indiferent de partea care declară calea de atac.

Pentru clarificarea acestui aspect a fost necesară sesizarea ÎCCJ pentru a stabili dacă scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac, operează doar dacă aceasta este formulată de reclamantul care a fost scutit în primă instanță de obligația timbrajului sau indiferent de partea care formulează calea de atac.

Care au fost opiniile instanțelor de judecată?

Unele instanțe au considerat că scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac, operează indiferent de partea care formulează calea de atac motivat de principiul egalității părților în procesul civil, dreptul acestora la un proces echitabil. Legiuitorul nu a făcut nicio diferențiere în funcție de partea care formulează calea de atac, astfel încât scutirea de la obligația achitării taxei judiciare de timbru operează indiferent de partea care o declară.

Alte instanțe au apreciat că scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac,  operează doar dacă aceasta este formulată de reclamant.

Ce a decis ÎCCJ?

ÎCCJ a pronunțat Decizia 55/2017 care a fost publicată în Monitorul Oficial 943 din 29 noiembrie 2017. Știrile juridice prevăd că cererile adresate instanțelor judecătorești sunt supuse taxelor judiciare de timbru, iar excepțiile sunt de strictă interpretare și aplicare, nefiind permis ca ele să fie extinse la alte situații pe care norma juridică nu le prevede.

Astfel, există situații în care scutirea este instituită în considerarea obiectului cauzei și operează indiferent de calitatea persoanei care le formulează (litigiile privind stabilirea și plata pensiilor sau alte drepturi de asigurări sociale, cele privind obligațiile legale și contractuale de întreținere, ocrotirea minorilor, cauzele penale, exercitarea drepturilor electorale etc.). Sunt și cazuri în care acest beneficiu este acordat în virtutea situației personale a uneia dintre părți (consumator, deținut politic, Senat, Camera Deputaților, Președinția României, Guvernul României, Curtea Constituțională, Avocatul Poporului etc.).

Analizând textele de lege ÎCCJ apreciază că  banca, în calitate de pârâtă într-un astfel de litigiu, atunci când exercită o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătorești prin care a fost soluționată o acțiune în care calitate de reclamant are o persoană fizică sau o asociație pentru protecția consumatorilor, are obligația de a achita taxa judiciară de timbru.

În concluzie, ÎCCJ admite sesizarea și stabilește că de scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac beneficiază numai reclamantul care a fost scutit în primă instanță de obligația timbrajului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.