Legislaţia prevede că în cazul în care concedierea se dispune pentru inaptitudinea fizică sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat sau în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.

Care este termenul în care angajatul trebuie să răspundă acestei propuneri? Acesta corespunde cu termenul de preaviz?

Potrivit ştirilor juridice, prin  sentinţa  civilă Tribunalul a admis contestaţia, a anulat dispoziţia nr.814/11.05.2010 emisă de pârât şi a  dispus reîncadrarea reclamantului pe funcţia avută, aceea de funcţionar I, cu obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul, de la data concedierii până la reîncadrarea efectivă.

Pentru a reţine cele prevăzute mai sus instanţa a avut în vedere  dispoziţiile care sancţionează cu anularea concedierile nelegale, precum şi cele care prevăd dreptul la preaviz pentru persoanele concediate în temeiul art.61 lit.d din Codul muncii, preaviz ce nu a fost acordat, după cum a recunoscut chiar pârâtul în întâmpinare, instanţa de  fond  a  admis contestaţia şi a anulat dispoziţia emisă de pârât.
Împotriva  acestei  sentinţe, în termen legal a formulat  recurs  pârâtul P.,  criticând-o pentru  nelegalitate şi  netemeinicie.

Din decizia instanţei reţinem că nu poate fi primită susţinerea că termenul de preaviz l-a constituit perioada în care intimatul ar fi trebuit să accepte noul loc de muncă oferit, deoarece natura şi durata celor două termene este diferită.
Termenul de acceptare al noului loc de muncă oferit este reglementat de art.64 Codul muncii, care în alin. 3 stabileşte că salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit.

În ce priveşte termenul de preaviz, acesta este reglementat de art.75 Codul muncii şi acesta nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare.

De reţinut!

În caz de necorespundere profesională termenul de acceptare al noului loc de muncă oferit este reglementat de art.64 Codul muncii, care în alin. 3 stabileşte că salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit.
Termenul de preaviz este reglementat de art.75 Codul muncii şi acesta nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare.
Cele două tipuri de termene nu se confundă.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.