Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii

Măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului

OUG nr. 91/2023 prevede măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului, precum şi la administrarea eficientă a proprietăţilor statului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete

Ce prevăd măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023?

OUG nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 979/2023.

Categories
Internaţional Ştiri

Ajutor financiar în sprijinul populaţiilor din Turcia şi Siria

Hotărârea nr. 1017/2023 prevede aprobarea plăţii contribuţiilor financiare voluntare asumate de România în cadrul Conferinţei internaţionale a donatorilor în sprijinul populaţiilor din Turcia şi Siria, ca urmare a seismului din 6 februarie 2023, şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul Ministerului Public pe anul 2023 a fost suplimentat!

A fost suplimentat bugetul Ministerului Public pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata ajutorului public judiciar.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE. Raport privind starea uniunii energetice în 2023

În raportul privind starea uniunii energetice în 2023, Comisia Europeană analizează răspunsul UE la criza energetică fără precedent din ultimii doi ani, evaluează situația actuală a tranziției verzi la nivel național, european și mondial și prezintă provocările și oportunitățile viitoare pe măsură ce Europa continuă să își urmărească obiectivele ambițioase legate de energie și climă pentru 2030 și 2050.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

România candidează pentru desfăşurarea la Bucureşti a Finalei UEFA Europa League în anul 2026

Se declară candidatura României pentru desfăşurarea la Bucureşti a Finalei UEFA Europa League în anul 2026 sau 2027 de interes public şi de importanţă naţională.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Modificări ale Legii privind reforma în domeniul sănătăţii

Ordinul nr. 3651/2023 prevede aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de desemnare a observatorilor conform prevederilor art. 465, 550 şi 640 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi prevederilor art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Categories
Activităţi industriale Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Măsurile cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor au fost extinse

OUG nr. 89/2023 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE. Comunicare privind consolidarea spațiului administrativ european

Comisia a adoptat o nouă comunicare privind consolidarea spațiului administrativ european.

ComPAct propune acțiuni concrete pentru a ajuta administrațiile publice să răspundă nevoilor cetățenilor și întreprinderilor din întreaga Europă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ocuparea prin concurs a posturilor vacante din cadrul MAI!

Ordinul nr. 174/2023 prevede modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne.