Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

MApN va organiza examen pentru posturile ocupate în perioada stării de alertă

Unităţile militare din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale organizează examen în vederea ocupării posturilor, pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID – 19, a ocupat fără concurs, pe perioadă determinată, posturi de execuţie permanente.

Conform Ordinului nr. 81/2022 examenul constă în următoarele probe succesive, astfel: proba scrisă şi/sau probă practică şi interviul.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte pentru fiecare probă în parte.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste – grilă. Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează examenul.

Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Iar în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.