Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăţi în domeniul achiziţiilor publice!

Ordonanţă nr. 3/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 821/2021, prevede modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice.

Modificările au în vedere:

– se introduce posibilitatea pentru autoritatea contractantă sancţionată contravenţional să poată dispune măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanţă judecătoarească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţilor ce îi revin
-se instituie obligaţia semnării contractului cu ofertantul declarat câştigător după pronunţarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătoreşti în primă instanţă. Decizia în primă instanţă este executorie şi nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia.
-atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi, respectiv, a existenţei resurselor/capacităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

De asemenea, se prevede că pentru procedurile cu mai multe loturi în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi 50 de zile lucrătoare.