Tag: achizitii publice

 • Moldova semnează un acord privind achizițiile publice comune ale UE

  Moldova semnează un acord privind achizițiile publice comune ale UE pentru a aprofunda cooperarea cu Uniunea în domeniul sănătății. Republica Moldova a devenit cea de a 38-a țară semnatară a Acordului privind achizițiile publice comune în domeniul sănătății. Moldova devine astfel cea de a 6-a țară candidată la aderarea la UE care face parte din acord.

 • Au fost aduse modificări în domeniul achiziţiilor publice!

  În Monitorul Oficial nr. 483/2024 a fost publicată OUG nr. 52/2024 privind modificarea şi abrogarea unor prevederi din acte normative în domeniul achiziţiilor publice şi achiziţiilor sectoriale. Ordonanța de urgență vizează modificarea și completarea prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice și sectoriale, în scopul conformării la Scrisoarea de punere în întârziere transmisă de Comisia Europeană…

 • Comisia solicită României să respecte legislația privind achizițiile publice

  Comisia solicită insistent României, Bulgariei și Spaniei să respecte legislația privind achizițiile publice. Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României [INFR(2023)2114] și să emită avize motivate cu privire la Bulgaria [INFR(2018)2268] și Spania [INFR(2021)2171] pentru nerespectarea legislației privind achizițiile publice.

 • Completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică!

  Ordinul nr. 1640/2024 prevede modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică. Ministerul Sănătăţii, în calitatea sa de unitate de achiziţii publice centralizată, desemnată în condiţiile legii, efectuează, la nivel naţional, achiziţii centralizate pentru serviciile necesare implementării programelor naţionale de sănătate publică.

 • Proiect. Modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

  Agenția Națională pentru Achiziții Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale.

 • RIL admis. Competenţa materială de soluţionare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziţii publice

  Prin Decizia nr. 11/2023 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis un recurs în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 53 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

 • ANAP organizează un program de perfecționare care se adresează aleșilor locali

  Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și Institutul Național de Administrație (INA) continuă programul de perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice, organizat în cadrul proiectului „Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante” – SIPOCA/SMIS2014+ 625/126949.

 • Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice 2023 – 2027

  Hotărârea nr. 554/2023 prevede aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice 2023 – 2027. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a duce la îndeplinire acţiunile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în Planul de acţiune care face parte integrantă din Strategia naţională în…

 • Procesul – verbal de sancţionare în domeniul achiziţiilor se întocmeşte în trei exemplare

  Ordinul nr. 1174/2022 prevede metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune…

 • Au fost aduse modificări Legii achiziţiei publice

  Legea nr. 256/2022 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea…